Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Støtter Forsvaret under Trident Juncture

Se for deg kjøretøy stående støtfanger mot støtfanger hele vegen fra Midtskogen utenfor Elverum og helt opp til Rena. Så mye materiell kommer til Rødsmoen øvingsområde i Åmot under øvelsen.

Forsvarsbygg skal sørge for at eiendommer, bygg, anlegg og skytefelt kan driftes under hele øvelsen. 24 timer i døgnet. Det er en stor jobb, og som vil involvere mange i vår organisasjon.

Åmot kommune vil ta imot en stor andel av de utenlandske styrkene. Nærmere 6500 soldater vil ha sin base i Østerdalen, ett stort antall militære kjøretøy kommer, og det blir derfor stor trafikk på veg, jernbane og luft. Mange av disse skal ha «Camp Rødsmoen» inne i Rødsmoen øvingsområde som sin base.

Kjøretøy og soldater
-Ja, det blir mange tiltak for å forberede infrastruktur til telt og parkering av kjøretøy , sier  leder plangruppe Region øst, Tore Reiersen i Forsvarsbygg. Tore sitter på Terningmoen leir på Elverum, og jobber med å koordinere alle bestillingene som kommer inn til Forsvarsbygg i region øst via NATO og Forsvaret i forbindelse med øvelsen.

-Det er et enormt areal på hele 450 000 m2 som kreves inne på Rødsmoen øvingsområde til teltleir, parkering, oppstilling og så videre. I praksis blir det som en camp som benyttes ved internasjonale operasjoner vi skal legge til rette for, forklarer han. -Dette området må ryddes for skog, grusdekke må legges og veger opparbeides.  Det arbeidet er vi nå i full gang med, forteller han.  

Bare grusdekket vil kreve nærmere 135.000 m3 med masse, og et eget knuseverk på egen grunn er nødvendig for å spare penger og få en god logistikk. -I tillegg skal vi i Forsvarsbygg forberede vann, strøm og avløp til teltleiren som skal huse opp mot 6000 soldater.

-Bare det å skaffe over 6000 mann og kvinner tilgang på rent, friskt vann krever at vi borrer og legger vannledninger, sier han.

-Alternativet med å borre etter vann, er å transportere vann, men dette ville ha krevd 700 tankbiler i perioden med godkjent vann.

-Dette er i det hele tatt et stort «puslespill» hvor vi nå jobber tett opp mot både Forsvaret og lokale myndigheter. Selskapet Wilnor har ansvaret for å sette opp selve teltene, og det er viktig at vår leveranse er tilpasset deres telt, forteller han videre.

Full aktivitet
-Våre leire og lokasjoner både i Østerdalen og ellers i regionen vil gå på høygir i forbindelse med øvelsen. På Jørstadmoen vil for eksempel så å si alle bygg være i bruk.  Vi vil også ha en egen lokal operasjonssentral som skal sørge for at behov meldes inn og det blir døgndrift på egne driftsteam flere steder.

Motiverte
-Alt dette krever at vi nå er proaktive, finner løsninger sammen med andre for å kunne ta det store løftet denne øvelsen er. Våre folk er motivert for oppgaven. Dette er nemlig virkelig å bidra til å bygge forsvarsevne. Det er enorme arealer som må tilrettelegges og mange planer som må legges.

-Gjennom god dialog og samarbeid finner vi løsninger. Til beste for Forsvaret så de kan gjøre sin viktige jobb, avslutter Reiersen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.