Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Unike kulturminner satt i stand

De gamle gammene Hygga og Trygga på Reinøya i Finnmark ble i dag innviet etter et større restaureringsarbeid.

Gammene Hygga og Trygga på Reinøya er nyrestaurerte

Forsvarssektoren ivaretar sitt samfunnsoppdrag om å ta vare på sine kulturminner: Gammene er blant de eldste bygningene som er bevart i Finnmark. Trygga fra 1851 og Hygga fra 1896 vitner om Forsvarets lange tilstedeværelse i Finnmark.

-Forsvarsbygg forvalter Forsvarets eiendom, bygg og anlegg. I denne porteføljen er også noen av Norges aller viktigste kulturminneverdier, slik som Vardøhus festning her i nord og gammene på Reinøya. Det er en stor glede å invitere til innvielse av de fredede gammene i dag etter det store restaureringsarbeidet som har pågått siden 2020, sier Signe Woldseth Søreng, regionssjef Forsvarsbygg.

Restaureringsarbeidene ble påbegynt sommeren 2020, og har kostet 4,5 millioner kroner. I tillegg til gammene innbefatter det også oppføring av en utedo og oppgradering av områdets gamle brønn.

Militærhistorisk rolle

Gammene ble i sin tid ikke bygget med et forsvarsmessig formål, men er likevel nært knyttet til Vardøhus festning. De ble bygget som forlegninger for offiserer og soldater, og i forbindelse med plukking av multer og måseegg, samt som rekreasjonssted og utfluktsmål for festningens befal.

-Gammene har ikke vært i bruk av soldater eller kommandantskapet på mange år. Men de har spilt en viktig militærhistorisk rolle og er i dag en befestelse av vår felles militærhistorie, kultur og identitet, sier kommandant på Vardøhus festning Roger Hoel.

Vardøhus festning ble fredet i 2007. Da ble også gammenes interiør og eksteriør fredet.


Omfattende restaurering

- Restaureringsarbeidet har vært omfattende og samtidig utfordrende. I planleggingsfasen hadde vi liten kunnskap om hvordan gammene opprinnelig var bygget. Under demonteringen ble de originale delen avdekket, og det er utført en betydelig antikvarisk rekonstruksjon på grunnlag av det, forklarer Søreng.

Det er brukt samme type teknikk og materialer som blant annet never og torv. Underveis i prosjektet har man også funnet rester etter opprinnelig gulv, panel, og størrelse på vindu og dør. Disse er nå tilbakeført som opprinnelig.

Forsvarsbyggs egne kulturminne- og miljøeksperter har ledet og gjennomført arbeidene i nær dialog med Riksantikvaren og Forsvarets kommandantskap.

-Vi er takknemlige for den tiden og ressursene forsvarssektoren har nedlagt i forbindelse med restaureringen av disse viktige kulturminnene. Gammene er av stor kulturminneverdi og vi håper at de vil være til glede for befolkningen i lang tid fremover. Reinøya er ikke lukket for allmennheten, men lite tilgjengelig. I dag nås den enklest ved privat båttransport, sier vara-ordfører i Vardø, Christine Nilssen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.