Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Verden ser til Hjerkinn

Hjerkinn prosjektet presentert på verdensomfattende miljøkonferanse i Cape Town.

-Det var ærefullt og interessant at vi fikk anledning til å komme til en verdenskonferanse og presentere vårt arbeid, uttaler totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen.

Han fortsetter:

-Det var en enorm konferanse med over 900 deltagere fra hele 66 land, og det var et imponerende høyt nivå på konferansen, med særdeles mye kunnskap og kompetanse innenfor miljørestaurering samlet på et sted. Vi er glade og stolte over å være en del av dette selskapet.

Miljørestaurering i indrefiltet av norsk fjellnatur
Henriksen deltok på konferansen sammen med felles forsvarsbygger og senioringeniør Svein Solli og miljøforsker og Dr. Scient, Dagmar Hagen fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). De er alle nøkkelpersonell i norgeshistoriens største naturrestaurering i indrefilet av norsk fjellnatur. Hagen er en av verdens mest anerkjente miljøeksperter, med lang erfaring fra både Hjerkinn og restaureringsprosjekter over hele verden.

Holdt presentasjoner og leverte notat
Prosjektet ble presentert gjennompresentasjoner og hadde fått godkjent et såkalt abstract eller notat.

-Det er viktig at våre gode erfaringer, kompetanse og kunnskap videreføres til fremtidige naturrestaureringsprosjekter, utdyper Henriksen. -Kunnskapen, abstraktet og presentasjonen var helt konkret et produkt av et samarbeid mellom Henriksen, Solli, prosjektleder bygg- og anlegg på Hjerkinn, Bjørn Vegard Løkstad og Hagen. I tillegg er naturligvis den store kunnskapen som finnes hos Forsvarsbyggs egne miljøeksperter iht opprydding i skyte- og øvingsfelt viktig.

Ga perspektiver utover Norges grenser. Vi er privilegerte i Norge
-Personlig satt jeg igjen med respekt for de utfordringene mange andre deler av verden strir med, sier Henriksen ettertenksomt. Han utdyper: -Det er et privilegium at vi har anledning til å arbeide med og ta vare på et så viktig naturområde som Dovrefjell, samtidig ser vi hvordan verdensdeler som Sør-Amerika kjemper en desperat kamp for å beskytte skogressursene sine, og ikke minst Afrika hvor det i mange naturrestaureringsprosjekter var tilgangen til daglig rent vann som var hovedtema.


Krig ødela viktig sumpområde med store konsekvenser
Forsvarsbyggs utsendte fikk blant presentert for prosjekter og tiltak som var satt inn i Cape Town etter at byen nesten gikk helt tom for vann i 2017 og mange andre eksempler på prosjekter rundt om i Afrika der ulike tiltak og utbygging hadde skapt vannmangel for millioner av mennesker.

Også Irak-krigen var tema, og da spesielt konsekvensene av at et kjempestort sumpareal ble tørrlagt for å få tilgang på fiendtlige styrker. Dette hadde konsekvenser for millioner av mennesker når det gjaldt tilgang til vann, høsting, fiske og ikke minst at sumparealet ikke lenger fungerte som et gigantisk rensemagasin lengre, slik at fisk døde og korallrev ble ødelagt i havet utenfor.   

Mye hard jobbing og positive eksempler
Solli utdyper: Jeg la merke til at det arbeides godt på mange nivå, fra FN til mindre prosjekter.

-Omfanget av utfordringer er stort, men det ble også gitt presentasjoner som viser at det både teoretisk og praktisk gjennomføres mye bra arbeid som vil gi muligheter og positiv virkning.  Flere forskningsprosjekt  viser at naturrestaurering gir god samfunnsøkonomisk gevinst.

En ny tid med nye muligheter
-Tilbakeføringen og restaureringen av Hjerkinn skytefelt startet i en tid da temaet var nytt og uutviklet. Nå er situasjonen en helt annen, der «hele verden» har fokus på naturrestaurering, både politikere, forskere og forvaltere, sier de.

-Gjennom å delta internasjonalt, som på denne konferansen, får vi mulighet til å lære og lære bort. Vi utvikler oss gjennom å følge med det som skjer hos andre. Det gir god positiv effekt for vårt prosjekt, for NINA og for Forsvarsbygg.  -Overraskende mye av det andre erfarer, kan enkelt overføres til oss, avslutter Henriksen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.