Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vi skal ha en bærekraftig forsvarssektor

Vi i Forsvarsbygg har sluttet oss til ti strakstiltak i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Dette er et viktig steg for miljøarbeidet og ansvaret vårt for å redusere sektorens energibruk og klimagassutslipp.
Vår oppgave er å utvikle, bygge, drifte og avhende eiendom for forsvarssektoren, og vi har jobbet med miljø som en del av samfunnsoppdraget i mange år. Gjennom å tilslutte oss til de 10 strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050 bekrefter vi målsetningen om en bærekraftig forsvarssektor, sier  vår direktør Thorbjørn Thoresen.


Miljøstyringen følger internasjonal standard

Som en av Norges største offentlige eiendomsaktører har Forsvarsbygg et stort ansvar for å redusere sektorens ressursbruk, herunder energibruk og klimagassutslipp. Miljøarbeidet baserer seg på mål og retningslinjer for forsvarssektoren og krav fra offentlig regelverk. Systemet for miljøstyring følger til enhver tid den gjeldende internasjonale standarden NS-EN ISO 14001 Ledelses­systemer for miljø.

 

Veikartet vil bidra til betydelige resultater

Vi har gjennom flere år jobbet strukturert med energiledelse, utfasing av fossilt brensel og utvikling av nullenergiløsninger for bygg. Dette er store og tunge punkter i veikartet hvor vi allerede har nådd betydende resultater, sier Magnus Sparrevik som vært ansvarlig for utarbeidelse av handlingsplanen for implementering av strakstiltakene. Fortsatt satsning på fornybar energi og innovative løsninger innenfor et kostnadseffektiv ramme blir et fokusområde i året som kommer, fortsetter han.

Ressursbruk og kildesortering, samt gjenvinning av avfall, må vurderes helhetlig for virksomhetene i sektoren. Utbyggingen av flystasjonen på Ørland for nye F-35 kampfly og fremskutt base på Evenes er det største prosjektet som pågår hos oss for tiden. Her er det også jobbet med strakstiltakene som en del av prosjektgjennomføringen ved at det er satt konkrete miljøkrav i miljøoppfølgingsplaner i de enkelte prosjektene. Signering av veikartet skal bidra til videre effektivisering og sikre at vi i Forsvarsbygg er forberedt på fremtidens miljøkrav.

 

Tiltakene skal oppfylle Norges miljøkrav i 2050

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene for eiendomsselskap omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse. Vi har nå også laget en spesialtilpasset liste med strakstiltak for de som bygger boliger for salg, samt opprettet Forum for boligutviklere, som vil være en arena der medlemsbedrifter kan utveksle erfaringer og få inspirasjon og kunnskap om grønne og helsefremmende boliger.

Bilde: – Å ta vare på miljøet er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt. Gjennom å tilslutte oss til de 10 strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050 bekrefter vi målsetningen om en bærekraftig forsvarssektor, sier vår direktør Thorbjørn Thoresen, her sammen med Katharina Bramslev fra Grønn Byggallianse.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.