Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vi søker leverandører til å utvikle fleksible, mobile og bærekraftige bygg til Luftforsvaret

Vi har nå utlyst en konkurranse der vi søker etter leverandører til å inngå innovasjonspartnerskap for å utvikle fleksible, mobile og bærekraftige bygg til deployering av Luftforsvarets F-35 kampfly. Konkurransen er publisert i Mercell. Søknadsfrist for prekvalifisering er 31. august. 

 
Forsvaret har lenge vært i prosess med å fase inn kampflyet F-35 som skal ta over for de gamle F-16 kampflyene. De siste årene er det etablert F-35 hovedbase på Ørland med en fremskutt base på Evenes. I 2025 forventes det at F-35 er fullt operativt med 48 fly i Norge.
 
Har behov for smarte løsninger for deployering
Når F-35 skal deployeres (utstasjoneres) ved midlertidige baser ute i verden, har disse stedene ofte svært begrenset infrastruktur. Det betyr at Forsvaret må ta med seg alt av utstyr som gjør det mulig å bo, jobbe og utføre oppdrag ved den midlertidige flybasen. Alt av dette utstyret skal kunne fraktes på en så mobil, fleksibel og bærekraftig måte, enten de frakter det til lands, vanns eller gjennom lufta.
 
Trenger tre mobile verksteder
– I dag mangler Luftforsvaret gode nok løsninger for raskt å kunne etablere nødvendige fasiliteter som blant annet kontor, verksted og oppholdsrom. Blant annet har de behov for kunne ta med seg komplette verksteder for lakkering, hjulbytte og redningsutstyr ut til midlertidige baser. Dette må kunne pakkes ned, transporteres og pakkes opp igjen enkelt og effektivt av Forsvarets eget personell, slik at Luftforsvaret kan konsentrere seg mest mulig om å holde kampflyene operative. Vi søker nå etter innovatører som kan svare på noen av disse behovene, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Britt-Helen Kvittingen.
 
Innovasjonen skal også ha nytteverdi for andre virksomheter
Selv om Luftforsvaret er hovedbruker for dette konkrete prosjektet, er det et krav at løsningen også med enkle justeringer også kan brukes av andre virksomheter i det sivile samfunnet, som for eksempel beredskapsetatene og humanitære organisasjoner.
– Vi ser for oss at innovasjonen også vil kunne være nyttig for eksempel brann- og redningsetater, sier Kvittingen.
 
Tilskudd fra Innovasjon Norge
Prosjektet har fått 15 millioner kroner i tilskudd fra Innovasjon Norge, og gjennomføres også i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.
Mer informasjon om prosjektet finnes på vår nettside her. 
 
Innovasjonspartnerskap
Innovasjonspartnerskap er en juridisk anskaffelsesprosedyre og en samarbeidsmodell som skal legge til rette for økt nytenkning og innovasjon. Oppdragsgiver (offentlig aktør) og privat næringsliv (leverandører) skal utvikle løsninger eller tjenester som ikke finnes i markedet fra før.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.