Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vi vil bygge enda bedre forsvarsevne ved å øke VDC-kompetansen

VDC-metodikk kan gi store gevinster i byggeprosjektene våre. Sju studenter og to mentorer fra Forsvarsbygg deltar når NTNU i dag starter et nytt VDC-sertifiseringskurs.

VDC står for Virtual Design and Construction og er et helhetlig rammeverk for prosjektplanlegging og gjennomføring med støtte av digital teknologi. Metodikken skal bidra til at vi klarer å utføre byggeprosjektene våre med enda bedre leveranser, høyere kvalitet og mer effektiv gjennomføring. 

Mandag starter NTNU opp et nytt VDC-sertifiseringskurs i samarbeid med Stanford Center for Professional Development. Kurset er fulltegnet med over 200 deltakere fra hele byggebransjen. Kurset er en nettbasert videreutdanning som gir 15 studiepoeng. Kurset skal gjennomføres over tre digitale samlinger på til sammen ti dager med tilhørende oppgaveinnleveringer frem til september i år.

Anita Topdal og Kjetil Johansen fra Forsvarsbygg blant mentorene
Fra Forsvarsbygg deltar Anita Topdal og Kjetil Johansen som to av mange mentorer for studentene. I tillegg deltar sju forsvarsbyggere som studenter: Øystein Eie, Ylva Sneve, Espen Meyer Limstrand, Anne-Mette Fagerjord, Espen Abbedissen, Joachim Grimsli og Knut Tønnevold Stakkeland. Forsvarsbyggerne er spredt ut over ulike grupper bestående av 20 studenter som skal følges opp av mentorene.

VDC er en viktig del av flyt i byggeprosjektene
Siden mars 2020 har vi i Forsvarsbygg hatt et høyt fokus på det vi kaller flyt i byggeprosjektene, der vi tar i bruk metodikk og verktøy fra LEAN construction VDC, digital samhandling og systematisk ferdigstillelse. Dette er et pågående arbeid der målet er flyt prosjektene. Dette er i ferd med å bli en sentral del av prosjektstyringen vår. At vi nå bidrar til å øke VDC-kompetansen i bransjen ved å være mentorer, og samtidig sertifiserer egne ansatte, skriver seg inn i vårt arbeid med flyt i byggeprosjektene.

Holder tritt med utviklingen i bransjen
– Det er flere faktorer ved VDC-kurset som er viktig for oss i Forsvarsbygg. Det første er at vi holder tritt med den utviklingen som nå er standard i bransjen, og som brukes av våre støttespillere, rådgivere og entreprenører. Det er viktig å ha intern kompetanse på hvordan vi benytter VDC slik at vi oppnår gevinstene som godt samspill, god planlegging, økonomisk gevinst, seniorrådgiver digitalisering i Forsvarsbygg, Kjetil Johansen.

Motiverte ansatte og felles forståelse av byggeprosjektene
Johansen fortsetter:
– Dernest videreutdanner vi våre egne ansatte. De ansatte får egenutvikling og blir mer motiverte. Som forsvarsbyggere får vi også med økt VDC-kompetanse enda bedre felles forståelse mellom de ansatte av hvordan byggeprosjektene gjennomføres i Forsvarsbygg. Det er verdt mye, sier Johansen.

Vil bygge enda bedre forsvarsevne
– Det er veldig kjekt og interessant i å bidra i VDC-kurset. Og det er meget positivt at flere forsvarsbyggere nå vil bli VDC-sertifiserte. VDC-metodikken vil bidra til at vi klarer å levere enda mer forsvarsevne gjennom bedre leveranser, høyere kvalitet og mer effektiv gjennomføring, sier prosjektleder for implementeringen av LEAN construction, VDC, digital samhandling og systematisk ferdigstillelse i Forsvarsbygg, Anita Topdal.

Stadig oftere krav til reell og formell VDC-kompetanse
Ved utlysning av anbud for eksempel av rådgivertjenester, har flere av byggeprosjektene i Forsvarsbygg allerede satt krav til VDC-sertifisering til de rådgiverne som skal jobbe i prosjektene.
– Det blir nok mer og mer av dette kravet. Men vi som byggherre sitter helt på toppen og kan stille kravet. Ute i markedet så stilles det også stadig oftere krav om denne kompetansen, avslutter Johansen


Les mer om kurset her på NTNUs blogg for videreutdanning.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.