Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Viktig milepæl nådd for ny lufthavn Bodø: Forprosjekt godkjent

Avinor har nå ferdigstilt forprosjektet for ny lufthavn i Bodø, og oversendt grunnlaget til Samferdselsdepartementet for gjennomføring av kvalitetssikring i statlig regi og statlig beslutningsprosess.

Bildetekst: Viktig milepæl nådd for ny lufthavn Bodø. Avinor har nå ferdigstilt forprosjektet for ny lufthavn i Bodø, og oversendt grunnlaget til Samferdselsdepartementet for gjennomføring av kvalitetssikring i statlig regi og statlig beslutningsprosess. Foto: Avinor

For å sikre videre fremdrift vil Avinor samtidig fortsette detaljplanlegging gjennom 2021. Dette innebærer ytterligere konkretisering og planlegging før byggestart.

I forprosjektet er løsningene for ny lufthavn detaljert, basert på det utbyggingsalternativet som Regjeringen besluttet høsten 2020. Den nye lufthavnen skal etableres ca. 1 km sør-vest for dagens lufthavn i Bodø. Lufthavnen blir topp moderne med de nødvendige strukturer som skal til for å dekke regionens behov. Og ikke minst vil etableringen av en ny lufthavn frigjøre et stort areal til byutvikling som er det prosjektutløsende behovet for prosjektet.

Den nye lufthavnen vil også sikre en vesentlig redusert støybelastning for byen som følge av at flyplassen flyttes vel 1 km sørvest og i tillegg blir liggende i le av Rishaugen.

Gjennomført et omfattende grunnarbeid

- I forprosjektet er det gjennomført et omfattende grunnarbeid som er nødvendig for å sikre gode planer for gjennomføring av prosjektet. Det er svært gledelig at vi holder fremdrift i prosjektet, og at vi nå har nådd enda en viktig milepæl. Med ferdigstilt forprosjekt er vi klar for ekstern kvalitetssikring og kan opprettholde god progresjon videre, sier Stine Ramstad Westby, konserndirektør i Avinor.

Detaljplanleggingen dreier seg blant annet om detaljering av kontraktstrategi og entreprisepakker. Det skal utarbeides konkurransegrunnlag for det som blir to store totalentrepriser for bygg og anlegg.


Glede i Bodø

Prosjektsjef i Bodø kommune for Ny by Ny flyplass, Irene Skiri, er også svært glad for den siste utviklingen. - Nå ligger vi godt an fordi grunnlaget for beslutningsprosessen er ferdig. Det betyr at prosjektet kan behandles av Regjeringen før sommeren og legges fram for Stortinget i forslaget til statsbudsjett for 2022, sier Skiri.

- Nå som prosjektet fortsetter for fullt, er Bodø kommune fremdeles positive til å være med i delfinansiering av planleggingsfasen, understreker Skiri.

Godt samarbeid mellom partene

- I utarbeidelsen av forprosjektet har vi hatt et godt samarbeid med Avinor og Bodø kommune, sier Trond Eliassen seksjonssjef i Forsvarsbygg. Vår rolle i prosessen har vært å sørge for at forsvarsektorens beredskapsmessige behov ivaretas, og Forsvarsbygg er fornøyd med resultatet som foreligger.

Forprosjektet til ekstern kvalitetssikring

I tråd med vanlig prosedyre for store statlige investeringsprosjekter gjennomgår forprosjektet nå en ekstern kvalitetssikring på oppdrag av Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. Nasjonal transportplan 2018-2029 legger til grunn at den nye lufthavna skal finansieres av Avinor, staten og et lokalt bidrag. Kvalitetssikringen skal derfor også omfatte finansieringsplanen for den nye lufthavna. I tillegg skal samfunnsøkonomien i prosjektet og andre kostnader for staten kvalitetssikres. Den eksterne kvalitetssikringen vil være en del av det endelige beslutningsgrunnlaget for regjeringen og Stortinget.

 

___

Mer informasjon

Ekstern kvalitetssikring (KS2) skal gjennomføres av Holte Consulting, Menon Economics og A-2. Spørsmål knyttet til dette må rutes til Finansdepartementet eller Samferdselsdepartementet. Spørsmål knyttet til finansiering må rutes til Bodø kommune eller Samferdselsdepartementet.

 

Kontaktperson:

Seksjonssjef Trond Eliassen:

918 19 323

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.