Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Viktig samhandlingsavtale på plass for Andøya

Skal gi forutsigbarhet og gode rammer for det videre samarbeidet

Forsvarsbygg fikk i november 2017 i oppdrag å gjøre infrastrukturen på Andøya tilgjengelig for sivil virksomhet.  Å få på plass en samhandlingsavtale mellom Forsvarsbygg, Andøya Spacecenter/Andøya Testcenter og Forsvaret har vært en viktig faktor for å få dette til, og som samtidig skal bygge oppunder omstillingsprosessen på Andøya.

Torsdag 21. februar ble samhandlingsavtalen signert, og de ulike partene er godt fornøyd med avtaleforholdet. Vegen videre blir å jobbe videre med de ytterligere detaljene og underavtalene.

 Alt er ikke på plass, men at samhandlingsavtalen er på plass gir et viktig rammeverk for det videre arbeidet. Samhandlingsavtalen angir nemlig premisser for samhandling innenfor både inventar og tjenester. Det har lenge vært ett godt samarbeid mellom de ulike partene, og formaliseringen vil sette det videre samarbeidet i mer strukturerte former.

Forutsigbarhet for satsning
Daglig leder Gunnar Jan Olsen i Andøya Test Center er fornøyd med at avtalen nå er på plass:

 -Det at vi nå har kommet frem til en formalisert avtale om infrastruktur og tjenester er et stort skritt i riktig retning. Dette gir en forutsigbarhet og er helt nødvendig i våre satsninger. Samarbeidet med Forsvarsbygg i denne prosessen har vært både konstruktivt og godt.

Regionssjef i Forsvarsbygg Wenche Georgsen er også godt fornøyd med avtalen og er glad man nå er blitt enig om premissene for det videre arbeidet. 

Last ned avtalen her 

Illustrasjonsfoto: Thorbjørn Kjosvold/ Forsvaret

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

-Daglig leder Gunnar Jan Olsen i Andøya Test Center, mobil 930 51 680

-Regionsjef i Forsvarsbygg, Wenche Georgsen, mobil 950 75 336

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.