Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vil leie boliger til ansatte på Ørland flystasjon

Ørland flystasjon skal innen 2025 ha nådd full operativ kapasitet. Da vil Forsvaret ha et samlet behov for ytterligere 250-300 boenheter. På vegne av Forsvaret søker Forsvarsbygg nå etter eksisterende, rehabiliterte eller nye leieboliger i markedet.

Forsvarsbygg vurderer å dekke deler av det langsiktige boligbehovet gjennom innleie av omlag 95 boliger/boenheter. Boligene må ha god, nøktern boligstandard og ligge innenfor en kjøreavstand på inntil 50 km fra Ørland Flystasjon.


Det er behov for omlag 70 boliger på ca 60/70 m2 med minimum 2 soverom samt omlag 25 boliger på ca 120/130 m2 med 3-4 soverom. Leieperiode er anslått til å være 20 år, med mulighet for forlengelse med inntil 10 år. Det bør være minimum 4 boliger i hver leiekontrakt. Behovet for antall boliger kan endres over tid.


Forsvarsbygg ønsker å nå bredden i markedet. Derfor retter vi søket både mot eksisterende leieobjekter som er klare for snarlig besiktigelse og overtakelse, og boligprosjekter som er igangsatt eller som er under planlegging klare for overtakelse senest innen 2025.
Utleiere som er interessert i å tilby potensielle leieobjekter for utleie til Forsvarsbygg vil finne nærmere informasjon på Forsvarsbyggs hjemmesider og Ørland kommunes hjemmesider.
Ved interesse vil vi sende deg registreringsskjema for oppføring av leieobjekt, som utfylt kan returneres til Forsvarsbygg.

Vår epostadresse er: innleie.orland@forsvarsbygg.no
Fristen for å returnere skjema er så snart som mulig og senest innen 21.03.2022

Orientering om innleie av boliger

Bakgrunn
Ørland flystasjon skal innen 2025 ha nådd full operativ kapasitet. Da vil Forsvaret ha et samlet behov for ytterligere 250-300 boenheter. På vegne av Forsvaret søker Forsvarsbygg nå etter eksisterende, rehabiliterte eller nye leieboliger i markedet.
Forsvaret vurderer å dekke deler av det langsiktige boligbehovet gjennom innleie av ca. 95 boliger/boenheter.


Boligene
Det er behov for omlag 70 boliger på 60/70m2 (2 soverom) og omlag 25 boliger på ca 120/130m2 (3 eller flere soverom).
Boligene må ha god, nøktern boligstandard og ligge innenfor en kjøreavstand på inntil 50 km fra Ørland Flystasjon.
Leieperiode er anslått til å være 20 år med opsjon på inntil 10 år. Det er ønskelig med minimum 4 boliger i hver leiekontrakt.
I tillegg er det behov for tilsvarende boliger med leieavtaler med kortere varighet (inntil 10 år)
Forsvarsbygg ønsker å nå bredden i markedet. Derfor retter vi søket både mot eksisterende leieobjekter som er klare for snarlig besiktigelse og overtakelse, og mot boligprosjekter som er igangsatt eller som er under planlegging klare for overtakelse senest innen 2025.


Registrering
Utleiere som er interessert i å tilby potensielle leieobjekter for utleie til Forsvarsbygg kan gjøre dette gjennom å fylle ut skjemaet «Registreringsskjema - Ørland».


Registreringsskjemaet kan bestilles av Forsvarsbygg på epost: innleie.orland@forsvarsbygg.no.

Fristen for å returnere registreringsskjemaet er så snart som mulig og senest innen 21.03.2022.
Forsvarsbygg vil kontakte utleiere det kan være aktuelt gå videre med/invitere til å gi forpliktende tilbud. Alle utleiere som har meldt interesse gjennom å levere inn skjema innen fristen, vil få tilbakemelding.


Forbehold
Forsvarsbygg presiserer at inngåelse av leieavtaler er betinget av samtykke fra Forsvarsdepartementet. Utleiere som deltar i prosessen kan ikke rette noen form for krav mot Forsvarsbygg som følge av at prosessen avsluttes uten å resultere i inngåelse av leieavtale(r).

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.