Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nøkkeltall 2019

9,2

 

 

Våre totale kostnader var 9,2 milliarder kroner

 

 368

 

Vi hadde 368 aktive investeringsprosjekter i ulike faser

 268

Vi solgte forsvarseiendom for 268 millioner kroner i 2019

 

 5,4

Salg av eiendom har gitt 5,4 millarder til å styrke Forsvarets operative evne

4 120 587 Vi forvalter en bygningsmasse på 
4 120 587 kvm
  12 870 Vi forvalter 12 870
bygg og anlegg i hele landet
 1330  årsverk    1389  ansatte
 26,1 %  kvinneandel    23,5 %  kvinneandel i ledelsen
3 millioner kvadratmeter er avhendet siden 2001     34 390

 kvadratmeter er avhendet i 2019

 4,4 millioner mennesker besøkte festningene   3

Vi gjennomførte byggeprosjekter for om lag 3 milliarder kroner

 

NØKKELTALL 2014-2019
Tallene er indeksregulerte 2019 2018 2017 2016   
Antall årsverk 1330 1266 1228 1297   
Samlet tildeling post 01-29 (mill. kr). 7851 7706 7537  7643  
Utnyttelsesgrad post 01-29 112% 106% 98% 103%   
Sum driftskostnader (mill. kr.) 6369 6544 5638 6033   
Andel investeringer 41% 44% 46% 44%   
Lønnsandel av driftskostnader 14% 12% 15% 16%   
Lønnskostnader per årsverk (hele tusen) 683 662 709 758   
Solgt forsvarseiendom for (mill. kr.) 317 697 735 370  
Investeringsaktivitet i egne bygg og anlegg (mill. kr.) 2863 2717 2595 2747  
Driftsresultat overført til Forsvarsdepartementet (mill. kr.) -238 -220 -352 -679  
           
           

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.