Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nøkkeltall 2020

9,7

 

 

Våre totale kostnader var 9,7 milliarder kroner

 

 391

 

Vi hadde 391 aktive investeringsprosjekter i ulike faser

 227

Vi solgte forsvarseiendom for 227 millioner kroner i 2020

 

 5,5

Salg av eiendom har gitt 5,5 millarder til å styrke Forsvarets operative evne

4 121 631 Vi forvalter en bygningsmasse på 
4 121 631 kvm
  12 854 Vi forvalter 12 854
bygg og anlegg i hele landet
 1415  årsverk    1474  ansatte
 26,4 %  kvinneandel    29 %  kvinneandel i ledelsen
3 millioner kvadratmeter er avhendet siden 2001     37 531

 kvadratmeter er avhendet i 2020

 2,5 millioner mennesker besøkte festningene   3

Vi gjennomførte byggeprosjekter for om lag 3 milliarder kroner

 

NØKKELTALL 2017-2021
Tallene er indeksregulerte 2020 2019 2018 2017   
Antall årsverk 1415 1330 1266 1228   
Samlet tildeling post 01-99 (mill. kr). 8630 8024 7877  7704  
Utnyttelsesgrad post 01-29 95% 112% 106% 98%  
Sum driftskostnader (mill. kr.) 6126 6509 6689 5762   
Andel investeringer 46% 41% 44% 46%  
Lønnsandel av driftskostnader 15% 14% 13% 15%  
Lønnskostnader per årsverk (hele tusen) 665 698 677 725   
Solgt forsvarseiendom for (mill. kr.) 227 324 713 751  
Investeringsaktivitet i egne bygg og anlegg (mill. kr.) 3607 2926 2778 2652  
Driftsresultat overført til Forsvarsdepartementet (mill. kr.) -425 -243 -225 -360  
           
           

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.