Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nøkkeltall 2021

10,7

 

 

Våre totale kostnader var 10,7 milliarder kroner

 

 281

 

Vi hadde 281 aktive investeringsprosjekter i ulike faser

 214

Vi solgte forsvarseiendom for 214 millioner kroner i 2021

 

 5,6

Salg av eiendom har gitt 5,6 millarder til å styrke Forsvarets operative evne

4 150 008 Vi forvalter en bygningsmasse på 
4 150 008 kvm
  12 830 Vi forvalter 12 830
bygg og anlegg i hele landet
 1395  årsverk    1446  ansatte
 25,7 %  kvinneandel    24 %  kvinneandel i ledelsen
3,1 millioner kvadratmeter er avhendet siden 2001     22 600

 kvadratmeter er avhendet i 2021

 2,6 millioner mennesker besøkte festningene   3,7

Vi gjennomførte byggeprosjekter for om lag 3,7 milliarder kroner

 

NØKKELTALL 2018-2021
Tallene er indeksregulerte 2021 2020 2019 2018   
Antall årsverk 1395 1415 1330 1266  
Samlet tildeling post 01-99 (mill. kroner) 9579 8776 8160 8010  
Utnyttelsesgrad post 01-29 92% 95% 112% 106%  
Sum driftskostnader (mill. kroner) 6700 6230 6619 6 802  
Andel investeringer 40% 46% 41% 44%  
Lønnsandel av driftskostnader 15% 15% 14% 13%  
Lønnskostnader per årsverk (hele tusen) 712 676 710 688  
Solgt forsvarseiendom for (mill. kroner) 214 231 330 725  
Investeringsaktivitet i egne bygg og anlegg (mill. kroner) 3926 3926 2976 2825  
Driftsresultat overført til Forsvarsdepartementet (mill. kr.) -451 -432 -247 -229  
           
           

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.