Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

FORSVARSBYGG I EVALUERINGSKOMITEEN FOR NYTT REGJERINGSKVARTAL

Regjeringa vedtok i mai 2014 hovudkonsept for det framtidige regjeringskvartalet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet gav deretter Statsbygg i oppdrag å gjennomføre ein idéfase som ein del av arbeidet med ein statleg reguleringsplan. Idéfasen vart gjennomført som parallelle oppdrag etter ei open, offentleg anskaffing for å kunne belyse byplanmessige utfordringar og moglegheiter breiast råd. Seks arkitekt- og konsulentteam vart kvalifiserte til å delta. Statsbygg engasjerte ein evalueringskomité sett saman av ti fagpersonar med mandat til å evaluere forslaga og for å gje råd til Statsbygg i den vidare prosessen med den statlege reguleringsplanen. 

Forsvarsbygg, ved Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB), deltok i evalueringskomiteen som skulle evaluere parallelloppdraget for nytt regjeringskvartal. I tillegg leidde vi faggruppa for tryggleik, som var til hjelp for evalueringskomiteen med fagutgreiingar og evalueringsgrunnlag. Statsbygg fekk rapporten i juni 2016.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.