Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

I front for digitalisere byggebransjen

Forsvarsbygg har store ambisjoner når det gjelder digitalisering av bygg- og anleggsbransjen og jobbet aktivt med dette i hele 2015.  

Bruk av digitale bygningsinformasjonsmodeller (BIM) og ikke minst et omfattende arbeid med å få til en moderne og fremtidsrettet systematisering, lagring og bruk av driftsinformasjon (FDV) har derfor vært viktige områder i 2015.

I 2015 ble et nytt kontorbygg på Jørstadmoen ved Lillehammer åpnet hvor bruk av digitale bygningsmodeller og digital FDV var brukt gjennom et pilotprosjekt. Målet er en enklere hverdag for de som planlegger, bygger og drifter våre bygg.  

Hvordan?
Ved hjelp av BIM kan man nemlig tegne byggene opp fra grunnen i en 3D modell, visualisere bygget, samkjøre tekniske løsninger og kjøre kollisjonstester. I tillegg kan modellen brukes som verktøy for de som helt konkret skal drifte bygget.

Økt fokus på FDV i Forsvarsbygg har resultert i digitalisering og tilgjengeliggjøring av tegninger, modeller og all den dokumentasjon som kreves. Manglende dokumentasjon av bygg og anlegg koster nemlig dyrt. Forsvarsbygg har fått på plass ressurspersoner over hele landet for å få dette til.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.