Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Retro på Skjold

Velferdsbygningen i fordums prakt og med tidsriktig innredning

 

Etter to års rehabilitering stod velferdsbygningene i Skjold leir ferdig i 2015. Det var stor interesse hos både Forsvarsbygg og Forsvaret for å ivareta bygningens arkitektoniske kvaliteter, og det er lagt mye arbeid i å tilbakeføre, blant annet til de farger og materialer som opprinnelig ble brukt. Forsvarsbygg nasjonale festninsverk kulturminne har bistått med interiørarkitekt- og kulturminnekompetanse.

Restaureringen av velferdsbygget på Skjold er bare ett av flere eksempler på prosjekter kulturminneseksjonen i Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) jobber med. Kulturminnerådgivning til festningene utgjør den største porteføljen i oppdragene, men salg til andre deler av offentlig sektor er voksende. Viktige oppdrag som ble inngått i 2015 var med blant annet Helse Sør-Øst, Statsbygg, ROM Eiendom AS, samt rammeavtaler med Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.