Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Krav til sikkerhet

For noen av anskaffelsene kan det være stilt særskilte krav om forebyggende sikkerhetsarbeid for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå.

Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) av 1. juni 2018 nr. 24 med forskrifter gjelder for Forsvarsbygg og leverandører av varer og tjenester i forbindelse med skjermingsverdige og sikkerhetsgraderte anskaffelser.  

Ved anskaffelse av varer og tjenester skal Forsvarsbygg ta stilling til hva leverandører (herunder også tilbydere og underleverandører) kan få tilgang til av skjermingsverdig informasjon, objekter eller infrastruktur i de ulike fasene av en anskaffelse. Slike tilganger og tilknyttede krav vil fremgå av konkurransegrunnlaget.

Hvilke krav til forebyggende sikkerhetsarbeid som stilles avhenger av hvilke tilganger leverandøren får, og hvilket behov for beskyttelse informasjonen, objektet eller infrastrukturen har. Kravene må være oppfylt før slike tilganger gis. Ulike krav kan eksempelvis være:

  • Inngåelse av sikkerhetsavtale
  • Autorisasjon og eventuelt sikkerhetsklarering av leverandørpersonell
  • Leverandørklarering (gitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet)
  • Etablering av sikringstiltak i leverandørens lokaler
  • Utarbeidelse av sikkerhetsdokumentasjon
  • Gjennomføring av risikovurderinger
  • Sikkerhetsopplæring

Forsvarsbygg vil gi råd og veiledning om forebyggende sikkerhetsarbeid.

Mer informasjon?
For ytterligere informasjon se Orientering til leverandører om krav til håndtering og beskyttelse av skjermingsverdig informasjon i forbindelse med anskaffelser.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har informasjon, råd og veiledning om forebyggende sikkerhetsarbeid på sine nettsider, www.nsm.no.

Ved spørsmål om sikkerhetsklarering, ta kontakt med anmodende myndighet i Forsvarsbygg på e-post sentral.anmodende.myndighet@forsvarsbygg.no, eller på telefon 468 68 700 (tast 7).

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.