Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Utleiearealer i Hammerfest

Forsvaret trenger lokaler og utearealer i Hammerfest.

Forsvarsbygg ønsker å få tilbud fra utleiere som har arealer til leie i eller i nærheten av Hammerfest. Arealet skal brukes av Heimevernet i forbindelse med øvelser og beredskap. Vi ønsker å ta i bruk området i løpet av første kvartal 2024.

Arealbehov

 • 200–400 kvadratmeter.
 • Tilfredsstiller relevante el- og brannforskrifter.
 • Varmlager, toalettfasiliteter og kontorplasser til seks personer.
 • Utearealene må ha plass til å etablere teltforlegning og parkere
  inntil 100 kjøretøy.
 • Enkel adkomst til området.

Tilbudet må inneholde

 • Informasjon om utleier, firma/privatperson.
 • Utleiestedets adresse.
 • Plantegning til bygg og skisse for området.
 • Annen relevant informasjon om utleiestedet.

Frist for å gi tilbud er 10. oktober 2023. Aktuelle kandidater blir kontaktet for videre avklaringer. Tilbudet sendes til frode.karlsen@forsvarsbygg.no.

Mer informasjon

Spørsmål og behov for avklaringer rettes til Forsvarsbygg ved
prosjektleder Frode Karlsen, mobil 916 65 126.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.