Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Arealplanlegging

Forsvarsbygg skal etter oppdrag fra Forsvarsdepartementet ivareta Forsvarets arealbruksinteresser. Veilederen er utarbeidet som et verktøy for kommunale arealplanleggere i kommuner hvor forsvarssektoren har eiendommer, installasjoner eller virksomhet som gir konsekvenser for kommunens arealplanlegging.

Veilederen beskriver hvilke arealbruksformål og hensynssoner Forsvarsbygg anser som hensiktsmessige å legge inn for ulike typer av militær virksomhet. Den gir en oversikt over de viktigste typer av militær EBA, og redegjør for hva Forsvarsbygg anser som viktig å ta hensyn til ved arealplanlegging i tilknytning til de ulike typer av militær eiendom og virksomhet.

Forsvarsbygg har innsigelsesrett i saker hvor nasjonale militære interesser blir utfordret. Veilederen beskriver hvilke sakstyper som ville kunne utløse et innsigelsesbehov fra Forsvarsbyggs side.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.