Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bærekraftig utvikling

De grunnleggende prinsippene for bærekraftig utvikling av festningene bygger på FNs og WTOs (World Tourism Organisation) forståelse av bærekraftbegrepet. Et samspill er nødvendig for å bygge sterke sosiale verdier, få til næringsaktivitet med levedyktig økonomi og ta vare på natur, miljø og kultur.

Veileder for bærekraftig utvikling av våre nasjonale festningsverk

For å lykkes med dette trengs sterke partnerskap. Vi har tro på at vi skaper gode, bærekraftige løsninger når private og offentlige aktører jobber på lag med lokalsamfunnet. FNs bærekraftmål nr 17 – Samarbeid for å nå målene – er et viktig virkemiddel for å lykkes med bærekraftig utvikling. Forsvarsbygg legger til rette for at nærings- og kulturaktører skaper opplevelsestilbud på våre festninger.

Gjennom kulturen har forsvarssektoren også en viktig rolle som brobygger i samfunnet. Et annet viktig bærekraftmål er derfor å bidra til bærekraftige byer og lokalsamfunn, nedfelt i FNs bærekraftmål nr 11.

Forsvarsbygg har utarbeidet en veileder for bærekraftig utvikling av våre festninger som et grunnlag for å gjøre festningene til attraktive besøksmål og bidra til et bærekraftig samfunn.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.