Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forkjøpsrett for forsvarsansatte

Ansatte i Forsvaret har under visse vilkår forkjøpsrett når tidligere forsvarsboliger skal selges enkeltvis.

Prioriteringregler ved salg av Forsvarets boliger og boligtomter for egenetablering av bolig

Følgende regler er fastsatt av Forsvarsdepartementet:

  1. Fast ansatt personell i Forsvaret gis tilbud om kjøp av bolig under forutsetning av at de bor i den aktuelle boligen når denne vedtas solgt som bolig. Etter fagmyndighetens vurdering, i samråd med lokalt boligråd, kan den ansatte tilbys kjøp av en bolig med tilsvarende standard i samme boområde dersom dette er den mest hensiktsmessige løsningen for Forsvaret. Boligen selges til markedspris fastsatt ved takst. Boligen klausuleres med forkjøpsrett for Forsvaret i to år ved videresalg. Dersom forkjøpsretten gjøres gjeldende, har Forsvaret krav på å kjøpe eiendommen tilbake for opprinnelig salgssum.

  2. Retten til bolig-/tomtekjøp etter prioritetsregel 1 kan kun benyttes ved ett kjøp. Dette gjelder ikke dersom to enheter skal slås sammen til en, eller dersom den forsvarsansatte skal etablere ny bopel i et annet av Forsvarets boområder i forbindelse med tjenestemessig flytting dit. Den Forsvarsansatte kan ikke forbli eier av den boligen/tomten som var anskaffet tidligere dersom vedkommende får benytte prioritetsregelen ved kjøp av bolig/tomt på nytt tjenestested.

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.