Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Offentlig avklaring

Offentlig avklaring gjelder for alle offentlige aktører som omfattes av avhendingsinstruksen. Hensikten med offentlig avklaring er å sikre at departementene, den aktuelle fylkesmannen og Statsbygg blir forespurt om det er behov for den statlige eiendommen før eiendommen legges ut på salg på åpent marked.

Enkelte offentlige aktører, som for eksempel Forsvarsdepartementet har valgt å utvide den offentlige avklaringen, det betyr at også kommune og fylkeskommune inngår i avklaringen i tillegg til departementene, den aktuelle fylkesmannen og Statsbygg.

Utvidet offentlig avklaring

Utvidet offentlig avklaring ved salg av forsvarseiendom gjennomføres i tre trinn. De tre trinnene er beskrevet i teksten nedenfor. 

Trinn 1

Det sendes ut et formelt varsel til departementene, den aktuelle fylkesmannen, Statsbygg og til Miljødirektoratet om mulighet til overtagelse av en konkret eiendom til verditakst. Her presenteres bygget, anlegget eller eiendommen eksplisitt; herunder verditakst. 

Eiendom som åpenbart ikke vil være av interesse for offentlige interessenter kan unntas. Eksempelvis vil dette kunne være enkeltboliger eller eiendommer som har liten verdi eller hvor bare et mindre antall kjøpere er aktuelle, jf avhendingsinstruksen pkt 3.4 siste ledd.

Trinn 2

Hvis ingen statlige aktører har meldt sin interesse for å overta eiendommen tilbys eiendommen til berørt fylkeskommune og kommune til verditakst.

Trinn 3

Dersom fylkeskommune og kommune takker nei til tilbudet, legges eiendommen ut for salg i det åpne markedet.

Image "uoa-2015.png" without description

Bildet viser de tre trinnene i den utvidede offentlig avklaring ved salg av forsvarseiendom.

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.