Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ofte stilte spørsmål om forkjøpsrett

Vi har samlet sammen ofte stilte spørsmål om forsvarsansattes forkjøpsrett til tidligere forsvarsboliger, og svarene på disse spørsmålene.

Når har jeg som beboer forkjøpsrett ihht prioritetsreglene i boligdirektivet?

Hvis du er (1) fast ansatt personell i Forsvaret og du (2) bor i den aktuelle boligen når denne (3) vedtas solgt som bolig. Det er Forsvarsbygg som avgjør om eiendommen skal selges som bolig, selges til annet formål, eller saneres.

Hva blir leiekostnaden min når boligen overføres Forsvarsbygg?

Så lenge din nåværende leiekontrakt gjelder vil leiekostnaden din være som nå, men du vil få tilsendt månedlig faktura fra Forsvarsbygg for betaling av leien.
Boligrelaterte refusjoner over lønnsseddelen er et forhold mellom den enkelte ansatte og arbeidsgiveren (Forsvaret), med andre ord ikke et forhold Skifte eiendom har noen befatning med.
Hvis det er aktuelt å forlenge leieforholdet, i avvente av tilbud om kjøp av boligen, vil Forsvarsbygg ta en kostnadsdekkende husleie. I realiteten vil det innebære samme leiepris som Forsvaret tidligere betalte Forsvarsbygg for den aktuelle boligen.

Min leiekontrakt løper snart ut - må jeg flytte fra boligen i påvente av tilbud om kjøp?

Nei, hvis du er interessert i å kjøpe boligen kan du få midlertidig forlenget leie av Forsvarsbygg frem til evt. kjøp er avklart/formalisert.

Jeg ønsker tilbud om å kjøpe boligen. Hvor fort kan jeg få et tilbud?

I henhold til gjeldende regelverk vil et tilbud om kjøp basere seg på markedsverdi. Det gjennomføres en uavhengig takseringen for å finne markedsprisen på boligen. Forkjøpsretten gjelder kun til fastsatt markedspris, altså til takst. Så snart taksten foreligger vil du du motta et tilbud. Dette kan ta noen måneder.

Hvor snart kommer tilbudet etter at takstbefaring er foretatt?

Når takstrapport foreligger må denne kvalitetssikres. Deretter utarbeides tilbudet som sendes beboer sammen med takst og energiattest. Vi i Forsvarsbygg vil tilstrebe en kortest mulig behandlingstid.

Hva gjør jeg om jeg takker nei til tilbudet om kjøp? Må jeg flytte ut med en gang?

Du kan få leie boligen av Forsvarsbygg i inntil 3 måneder fra akseptfristen for tilbudet, med mindre du alt har en leiekontrakt som løper lengre enn dette.
Kan jeg kjøpe annen bolig enn den jeg bor i på pri 1?
Dette skjer sjelden, og når det skjer skal det være fordi det er den mest hensiktsmessige løsningen for Forsvaret. Det er Forsvarets personelltjeneste som er ansvarlig faginstans for å vurdere slike forhold. Forsvarsbygg vil kun kunne forholde seg til et vedtak fattet av Forsvarets personelltjeneste om en slik løsning.

Overtar jeg Forsvarets/Forsvarsbyggs medlemskap/ansiennitet i boligbyggelaget/borettslaget ved kjøp av andelsbolig?

I utgangspunktet ikke. Det er markedsområdene i Forsvarsbygg utleie som eier disse. Ta evt kontakt med Markedsområdet ift om de ønsker å kvitte seg med andeler som ikke er i bruk.
Har jeg anledning til å kjøpe boligen på vegne av andre ved å benytte forkjøpsretten?
Nei. Formålet med prireglene er å stimulere til kjøp av egen bolig og forkjøpsretten er tilknyttet deg som beboer.

Hvilken dokumentasjon må jeg fremlegge?

Du må fremlegge kopi av legitimasjon, og bekreftelse på fast ansettelse. Det forutsettes at det foreligger en signert og gyldig leieavtale.

Hvordan skaffer jeg finansiering?

Du bør fremskaffe finansieringsbevis før du takker ja til tilbudet. Kontakt din bankforbindelse for å få finansieringsbevis og/eller sjekk ut finansieringsordningene FBVT administrerer.

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.