Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Muligheter for alle

Eiendommen på Kjeller har store verdier og muligheter både med hensyn til innhold og beliggenhet. 

Når den store forsvarseiendommen skal tilbakeføres til allmennheten innebærer det store muligheter for alle. Når det tidligere avstengte området åpnes opp kan det bli plass til både arbeidsplasser, gode boområder og rekreasjonsmuligheter. Her vises det gamle prøvebukkhuset tilpasset mulig ny bruk (Bilde: Mulighetsskisse fra A-lab).

Eiendom med blågrønne kvaliteter

Eiendommen på Kjeller har blågrønne kvaliteter som ved tilbakeføring kan gjøre området åpent, grønt og levende. Ved å åpne eiendommen ligger det til rette for å skape nye avstander med nye forbindelser, fellesområder og møteplasser.

Grønn bydel

Alt ligger til rette at Lillestrøm kommune kan realisere sin visjon om å skape en grønn bydel på Kjeller som skal fremstå som et forbilde i en fremtidsrettet og bærekraftig byutvikling. 

Image "Ill4 grønn bydel ALAB.jpg" without description

Bildetekst:  Eiendommen på Kjeller kan tilføres egenskaper slik at den fremstår som et forbilde i en fremtidsrettet og bærekraftig byutvikling. I midten av illustrasjonen vises flyplassens bremseanordning, en såkalt Water Twister (Bilde: Mulighetsskisse, A-lab)

Tilgjengliggjøring av historiske verdier

Ivaretakelse av historiske verdier vil skape en unik identitet med muligheter for alle. Det meste av bygningsmassen ved Kjeller er robuste formålsbygg som fremstår med mulighet for alternativ bruk uten at verneverdien svekkes. Blant bygningsmassen er det verksted, haller, lager, kontorbygg, garasjer, vaktbygg, brannstasjon, et prøvebukkhus og kjørehus. Det er Riksantikvaren som har ansvaret for vern og fredning av historiske verdier på Kjeller.

Image "Ill2Bevaring av historiske verdier ALAB.jpg" without description

I tillegg til byggmasse er det på eiendommen en mindre minnelund med bautaen over omkomne flyelever, Gustav von Segebaden og bombingene under andre verdenskrig. (Bilde: Invisio, Mark Purnell med påtegninger fra A-lab)

Nye forbindelser, felleområder og møteplasser

Åpning av den store eiendommen vil skape avstander som vil gi nye forbindelser, fellesområder og møteplasser. 

Image "Ill7 Muligheter for alle ALAB.jpg" without description

Bildetekst: Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har utpekt Kjeller til et prioritert vekstområde i sin regionale plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Det vil bety mye for fremtidige muligheter og få stor betydning for innbyggerne. (Bilde: Mulighetsskisse, A-lab)

 

 

Fakta om eiendommen

 • Vi er grunneier og eiendomsutvikler
 • Før vi kan selge, blir eiendommen miljøkartlagt
 • Vi har lang erfaring med miljø- og eksplosivrydding
 • Området kan trygt brukes til andre formål etterpå

Eiendommens beliggenhet:

 • Prioritert område for vekst og utvikling
 • Beste beliggenhet mellom Oslo og OSL 
 • Gangavstand til Lillestrøm jernbanestasjon 
 • Sterkt kunnskapsmiljø på Kjeller 
 • God tilgang på kompetent arbeidskraft fra hele Oslo-regionen
 • Kompakt og lett tilgjengelig bysentrum 
 • Ligger langs Fetveien, tilførselvei til E6 

 

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.