Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bevaring av historiske verdier

Kjeller er Norges første militære flyplass. Den første flyturen fant sted den 21. september 1912. I dag benyttes flyplassen i hovedsak for fly og helikoptre som skal vedlikeholdes hos på verkstedene til Kongsberg Aviation Maintenance services.

 

(Bilde: Invisio, Mark Purnell)

I tråd med Stortingets vedtak skal Forsvarsbygg skal legge ned flyplassen ved avvikling av den militære flybasen. Det er Riksantikvaren som gjør vedtak om bevaring og fredning for å sikre at historiske verdier blir ivaretatt for fremtiden.

Flyhistorien på Kjeller

Ni år etter verdens første motoriserte flyvning, ble Kjeller flyplass anlagt i 1912. Det gjør Kjeller til Norges eldste flyplass. Flyplassen ble bygd rundt et 40 mål stort jorde på gården Kjeller. Det ga om lag 100 meter rullebane.

Base for Hærens flyvevæsen

I 1912 ankom et fransk fly i kasser til Kjeller flyplass. Allerede en uke senere, den 21. september, var flyet ferdig montert og kunne lette fra gressmatten. Denne begivenheten skulle bli forløperen til Hærens Flyvevæsen, som i 1914 opprettet sin base på Kjeller. Roald Amundsen var skolens første flyelev og tok flysertifikatet der samme år. Han ble første nordmann med et internasjonalt flysertifikat.

Flyfabrikk for Hæren

I 1916 tok Einar Sem-Jacobsen initiativ til å opprette Hærens Flyfabrikk på Kjeller. Det hadde da vært drevet vedlikehold og bygging av fly der siden 1913. Første verdenskrig økte størrelsen på forsvarsbudsjettet, og flyplassarealet ble utvidet fra 40 til 650 mål i 1916. Fram mot 1918 ble om lag 100 nye bygninger reist på Kjeller, hvorav 16 flyhangarer og flyskur.

Mellomkrigstiden på Kjeller

Utvidelsen av flyplassen fortsatte gjennom mellomkrigstiden. Flere flytyper ble bygget på lisens og brukt av Det norske luftforsvaret. Det ble også utviklet en egen flymodell på Kjeller, kalt «Kaje», som Hærens Flyvevæsen brukte.

Andre verdenskrig

Da tyskerne angrep Norge den 9. april 1940, ble Kjeller flyplass bombet av tyske bombefly. De tyske styrkene inntok flyplassen, reparerte skadene og gikk i gang med en ytterligere utvidelse av flyplassen for eget bruk. Kjeller flyplass ble hovedverksted for Luftflotte 5 i Norge og Finland. Der ble det utført reparasjoner på jagerfly av typen Focke Wulf Fw 190 og Messerschmitt Me 109 og på fly som skulle til østfronten. I tillegg hadde BMW og Daimler Benz verksteder for sine flymotorer ved Kjeller.

Bombingen

Dette medførte at de allierte bombet flyplassen - amerikanerne i 1943 og britene i 1944. Øverstkommanderende for de tyske styrkene i Norge, General von Falkenhorst, var til stede under bombingen på Kjeller, men overlevde. Under angrepet i 1943 ble det sluppet 838 høyeksplosive bomber fra mellom 2600 til 3600 meters høyde. Bombene hadde stor spredning, medførte sivile dødsfall og gjorde skade helt inn i Lillestrøm. Vi må anta at det fortsatt ligger udetonerte flybomber på Kjeller flyplass. Disse må fjernes før området kan åpnes for allmennheten. 50 år etter det første allierte angrepet på Kjeller flyplass, den 18. november 1993, ble det avduket en minnetavle over de omkomne. 

Image "Ill2Bevaring av historiske verdier ALAB.jpg" without description

Minnelunden på Kjeller flyplass (Foto: Invisio, Mark Purnell, med påtegninger av A-lab)

I 2023 flytter Forsvaret

Etter krigen fortsatte Forsvaret å vedlikeholde fly på Kjeller, og virksomheten ble utvidet og nedskalert i takt med Luftforsvarets utvikling. I 2023 flytter Forsvaret fra Norges eldste militære flyplass. Da skal basen avvikles, og Forsvarsbygg skal starte med inndeling av tomter og salg av eiendommen. Etter mer enn 100 år skal igjen Kjeller åpnes for allmenheten. Med muligheter for alle. Eiendommen representerer unike egenskaper der en fremtid kan skapes med historisk forankring, for store og små. 

Image "Ill4 grønn bydel ALAB.jpg" without description

I midten av illustrasjonen vises flyplassens bremseanordning, en såkalt Water Twister (Mulighetsskisse: A-lab)

Varsel om fredning av bygningsmasse

Riksantikvaren sendte 13. desember, 2019 ut en justert melding om oppstart av fredning for Kjeller flyplass. Kartet viser en oversikt over hva som vurderes skal inngå i arbeidet.

 

kart over Kjeller flyplass

I varsel om fredning av bygningsmasse er det verksted, haller, lager, kontorbygg, garasjer, vaktbygg, brannstasjon, prøvebukkhus og et kjørehus. (Kart: Topografisk eiendomskart 4. Bygnings og eiendomsflater, Kommunale geoverksdata fra Norge digitalt. Påtegninger Riksantikvaren)

Image "Grønt tårn4_1 Godkjent byline Invsio Mark Purnell.jpg" without description

Bildetekst: Det er robuste formålsbygg som i dag står på eiendommen, her vises flykjørehuset. (Invisio, Mark Purnell)

Image "Fotohuset 9_13 Godkjent byline Invsio Mark Purnell.jpg" without description

Bildetekst: Blant de robuste formålbyggene vises her det gamle fotohuset.  (Invisio, Mark Purnell)

Image "Garasjehus3_fasadeGodkjent byline Invsio Mark Purnell.jpg" without description

Bildetekst: Blant de robuste formålsbyggene vises her det gamle prøvebukkhuset. (Invisio, Mark Purnell)

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.