Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Disse tomtene skal selges

Området omfatter flybasen, avgrenset mot Fetvegen i nord.

 

 

Tomtene er markert med grønt på kartet. Området som Forsvarsbygg skal selge omfatter flybasen, avgrenset mot Fetvegen i nord. Tomten som er kjøpt av Aspelin Ramm, er markert med blått på kartet.

Staten ved Forsvarsdepartementet og Forsvarsbygg eier ca 1100 dekar fordelt på to gårds- og bruksnummer:

 • GNR 31/BRN 104: 898 daa
 • GNR 81/BNR 1837: 123 daa

Dagens bruk

I dag jobber 900 ansatte tilknyttet Forsvaret på Kjeller flybase. I tillegg brukes flyplassen i hovedsak for fly og helikoptre som vedlikeholdes på verkstedene til Kongsberg Aviation Maintenance services. Etter hvert som Forsvaret flytter, vil også arealet gradvis frigjøres. Helt frem til basen avvikles helt innen 2023.

Når den overordnede planprosessen er gjennomført, starter vi med inndeling av tomter og salg.

Omregulering for en god samfunnsutvikling

For å legge til rette for en god samfunnsutvikling og ny bruk av området, vil Kjeller omreguleres fra forsvarsformål til sivil bruk. Lillestrøm kommune er arealmyndighet. Som grunneier, vil Forsvarsbygg medvirke i denne prosessen. Når den overordnede planprosessen er gjennomført, starter Forsvarsbygg med inndeling av tomter og salg.

Eiendom med blågrønne verdier

Eiendommen på Kjeller har blågrønne verdier som ved tilbakeføring kan gjøre området åpent, grønt og levende. Ved å åpne eiendommen ligger det til rette for å skape nye avstander med nye forbindelser, fellesområder og møteplasser.

Image "Ill5 skisse blågrønne verdier.jpg" without description

(Illustrasjonsskisse: A-lab)

Aspelin Ramm eier 10 prosent av eiendommen

I 2017 kjøpte eiendomsutvikleren Aspelin Ramm opp 91 dekar eller 10 prosent av den totale eiendommen. Ambisjonen er å tilrettelegge for blandet bruk, med en stor andel boliger, ulike næringstilbud og byrom, samt rekreasjon – der historien skal bli en viktig del av utviklingen.

Aspelin Ramm er blant annet kjent for utvikling av nye byrom og nabolag på historiske adresser som Gamle Oslo Lysverkers lokaler på Solli plass og Vulkan, et tidligere industriområde som ligger langs Akerselva i Oslo. 

Image "Vulkan Nicki_Twang_PixelCo Aspelin Ramm.jpg" without description

Bildetekst: Vulkan ble omgjort og vitalisert fra 2004 til 2014. I dag huser eiendommen næringsliv, skoler, hoteller, Oslos første mathall, serveringssteder, boliger, kontorer, butikker og lokaler for konserter, dans og idrett (Illustrasjon/foto: Nicki Twang, Pixel&Co)

Image "Tjuvholmen, Aspelin Ramm.jpg" without description

Bildetekst: Tjuvholmen er et byutviklingsprosjekt som utgjør en viktig del av Fjordbyen Oslo. Det er skapt levende byrom som inviterer hele hovedstaden inn ved hjelp av kvaliteter og aktiviteter for alle. Det som før var et havneområde er i dag en pulserende bydel med en allsidig miks av beboere, besøkende og arbeidere. Prosjektet omfatter rundt 1000 leiligheter, 1700 arbeidsplasser, kunstmuseum, hotell og store utearealer. (Illustrasjon/foto: Rikke Wiheden)

Kontakt oss

Frode Karlsen

Prosjektleder eiendomsutvikling

Image "10__frode-karlssen.jpg" without description

Fakta om beliggenheten

 • 1100 dekar flatt areal
 • Stort ubebygd areal
 • Unik beliggenhet mellom Oslo og OSL
 • Utpekt som område for vekst og utvikling
 • God tilgang på kompetent arbeidskraft fra hele Oslo-regionen
 • Gangavstand til Lillestrøm jernbanestasjon
 • Sterkt kunnskapsmiljø på Kjeller
 • Kort distanse til E6
 • Kompakt og lett tilgjengelig bysentrum

 

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.