Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Håøya: Totalrehabilitering av fredet bygning

Fra ammunisjonslager til selskapslokaler. Det fredede verkstedbygningen på Håøya utenfor Tønsberg sto ubrukt og forfalt. Nå er den gjort om til forsamlings- og festlokale for Forsvarets sommergjester, og til kurs og samlinger utenom sesongen.

Bakgrunn

Håøya i Nøtterøy kommune i Tønsbergfjorden ble først utbygd i 1892-1905 som kystfort og etter hvert med en rekke boliger. Anlegget skulle beskytte Melsomvik, marinens opplagshavn for krigsflåten, men fortifikasjonene skulle også sikre den videre innseilingen mot hovedstaden fra vestsiden.

Håøya ble videre utbygd med verksteder og boliger før og under 1. verdenskrig. Under 2 verdenskrig var øya rekreasjonssted for tyske soldater fra Østfronten, mens batteriene ved sjøen på begge sider av øya ble forsterket med nytt skyts. I etterkrigsårene gikk aktiviteten tilbake, og Håøya er i dag kjent som Forsvarets feriested med en rekke vernede bygninger og anlegg fra den eldste perioden.

Gjenmurt ammunisjonslager holdt på å forfalle

Den fredede bygningen fra 1917 var opprinnelig innredet med smie, file- og snekkerverksteder, rom for instrumentmaker og kontorer. Huset var et av de siste som stod ferdig etter at utbyggingen på Håøya startet i 1890-årene. Etter 2. verdenskrig ble aktiviteten på Håøya trappet kraftig ned. I verkstedet ble vinduene murt igjen og bygget gjort om for å kunne lagre ammunisjon. Verkstedet har senere blitt brukt som lager, men den flotte murbygningen forfalt og tilstanden ble til slutt kritisk.

 

Prosjekt for rehabilitering og ny bruk 2011- 14

I 2011 ble det etablert et prosjekt i for rehabilitering og ny bruk.

Det første som ble gjort var å skaffe tilgjengelig kunnskap om bygningens historie, herunder hvilke endringer som hadde skjedd gjennom årene. Bygningens tekniske tilstand måtte undersøkes grundig, og metoder for istandsetting drøftes.

Over flere år var det blitt påpekt at det var behov for et samlingslokale for å sikre en variert drift av Håøya som ferie- og konferansested. Gjennomgangen viste at første etasje av bygningen ville egne seg godt til et flerbrukslokale med kjøkken og spisesal for feriegjester, selskaper, konferanser etc. Med dette formålet som utgangspunkt ble det så iverksatt rehabilitering og tilrettelegging av bygningen til nytt formål.

Vi har ryddet opp og synliggjort byggets historie

Innvendige lager- og ammunisjonsrom er gjort om til et tiltalende samlingssted med kjøkken- og sanitærløsninger. Alt er gjort så enkelt som mulig og rommene har fått et «rått» preg som lar den gamle verkstedbygningens historie skinne igjennom.

Men først måtte det nedslitte bygget sikres utvendig. Tykk og delvis avskallet sementmørtel ble fjernet helt og veggene pusset på nytt med kalkmørtel. Gjenmurte vinduer i første etasje ble åpnet og da man tekket om og utbedret taket, kom også de gamle overlysvinduene tilbake – på sin opprinnelige plass.

 

Antikvariske verdier er ivaretatt

Originale detaljer som trapp, hyller og listverk er istandsatt. Selv strongrommet, bygd for oppbevaring av våpen og ammunisjon – et minne fra kalde krigen – er beholdt. Rommet med vegger og tak av tykk, armert betong, er nå gjort om til storkjøkken med åpen jerndør. Restene av den opprinnelige smie-essa et av hjørnene står imidlertid fortsatt.

Det kan være en utfordring å tilpasse fredete bygninger til nye funksjonskrav, Bruk av brannhemmende maling i taket og installering av avfukting og ventilasjon i «tomrommet» over strongrommet er eksempler på løsninger som har spart bygget for inngrep og ekstra kostnader.

Alle endringer ble forhåndsdrøftet med Riksantikvaren, som ga dispensasjon fra fredningsbestemmelsene til de nødvendige endringene. Prosjektet krevde også bruksendring etter plan- og bygningsloven, og nødvendig tillatelse ble innhentet i kommunen.

 

Innmurt jernvindu og andre overraskelser

De store jernvinduene som kan skimtes på et eldre fotografi var borte, og ble erstattet av trevinduer med samme inndeling. Trevinduer ble valgt av økonomiske hensyn og fordi detaljdokumentasjon om jernvinduene ikke fantes. Underveis i arbeidet dukket imidlertid et originalvindu opp: Et gjenmurt vindu i smia lå skjult inne i veggen og er nå restaurert og satt tilbake på plass. Jernvinduet gir lys inn i det nye kjøkkenet samtidig som det viser hvordan opprinnelige verkstedvinduene så ut.

 

Bryllupsfeiring i historiske omgivelser

I 2011-2013 ble huset istandsatt utvendig, og rehabiliteringen av lokalene i første etasje ble ferdigstilt i 2014.

I dag fremstår de gamle verkstedlokalene som et attraktivt forsamlings- og festlokale for sommergjester. Storkjøkkenet i den gamle smia gjør at lokalet også er velegnet til kurs og samlinger utenom sesongen enten man vil lage maten selv eller bestiller mat og catering hånd. Forsvarssektorens personell har også anledning til å leie lokalet og boliger på Håøya dersom man skal ha en større feiring.

 

Bilder

Image "utvendig FØR.jpg" without description

Ammunisjonslageret utvendig før rehabilitering.

 

Image "innvendig FØR.jpg" without description

Ammunisjonslageret innvendig før rehabilitering.

 

Image "utvendig rehabilitering.jpg" without description

Under rehabilitering.

 

Image "garderobe ETTER.jpg" without description

Garderoben ferdig rehabilitert.

 

Image "nytt toalett med utsikt gjennom nye vinduer i opprinnelig utførelse.jpg" without description

Toalettet ferdig rehabilitert.

 

Image "trapperom ETTER.jpg" without description

Trapperom rehabilitert.

 

Image "nyt kjøkken med originalt jernvindu.jpg" without description

Nytt kjøkken med originalt jernvindu.

 

Image "ny stue med god kontakt ut mot sjøen.jpg" without description

Ny stue.

 

Image "ny stue med peis.jpg" without description

Ny stue med peis.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.