Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fredrikstad: Fredet kaserne forvandels til skolebygg

Bakgrunn

Den fredete Infanterikasernen fra 1787 på torget i Gamlebyen var i bruk som kaserne helt til Forsvaret flyttet ut i 2002. Siden da har lokalene vært leid ut til sivil bruk, i flere år til Fredrikstad Internasjonale Skole (FRIS). Skolen, med ca. 650 elever, trengte etter hvert bedre plass og mer funksjonelle lokaler. Forsvarsbygg laget derfor i 2013 en mulighetsstudie for å vise at bygningen kunne rehabiliteres for å tilpasses skolens behov på en fremtidsrettet måte.

Om Infanterikasernen

Infanterikasernen ble oppført i 1783-87 etter tegninger av Hans Christopher Gedde. Den er bygget i to etasjer med full kjeller og loft. Bygningens grunnflate er 1577 m2 og totalarealet er 5604 m2 bto. Det er et stort gårdsrom med mur mot omliggende gater. I gårdsrommet er det også en uthusbygning liggende inntil muren. Bygningen er fredet etter kulturminneloven, og vurderes som en av hovedverkene i Norge innen «Københavner-klassisismen».

Mulighetsstudie

Studien viste at skolen kunne få meget gode og særpregete lokaler i Infanterikasernen, med fleksibilitet for fremtidige behov. Potensialet er også stort for sambruk med nærliggende bygninger, som Tøyhuset. Vi tror at en skole som FRIS stimuleres av å ligge midt i Gamlebyen i et levende bymiljø, med boliger, forretninger, kafeer og andre virksomheter. Nærhet til Fredrikstad museum i Tøyhuset, gir samarbeidsmuligheter rundt «den kulturelle skolesekken» med tanke på blant annet kultur-, tradisjons- og historieforståelse.

Kulturminnehensyn

I en fredet bygning må det arbeides på «bygningens premisser». Studien viste at det er forenlig med tilpasning til nye krav. De gamle kasernerommene kan bli gode undervisnings- og arbeidsrom. Opprinnelig midtkorridor gir god kommunikasjon internt, og nyere delevegger og himlinger kan fjernes for å gi mer lys og luft. Opprinnelige arker i takflaten kan gjenoppføres og derved gi mye lys og utsyn til loftsarealene.

God planløsning

En forutsetning for god tilpasning er at planløsningen er oversiktlig, hensiktsmessig og fleksibel. Det er ivaretatt med enkle tilpasninger i den opprinnelige strukturen i form av sentralt plassert heis, toalettkjerne og møteplasser. Loftsarealene har fått helt ny planløsning, med åpne og luftige klasserom.

Universell tilgjengelighet

Ny heiskjerne er vist fra kjeller til loft, med ny hovedinngang i kjeller med adkomst via ny rampe og amfi fra bakgård. Nye HC-WC etableres i hver etasje.

Ny infrastruktur

Brannsikkerhet, ventilasjon, varme og toaletter er fornyet i forslaget, opp til dagens standard.

Ny bruk av bakgård

Den store bakgården har potensial til å bli en møteplass og en kulturarena. Nytt amfi er foreslått som integrert del av inngangspartiet.

 

Bilder

Image "fasade mot torget.JPG" without description

Infanterikasernen - fasade mot torget.

 

Image "opprinnelig fasade- og snittegning.jpg" without description

Opprinnelig fasade- og snittegning.

 

Image "trapperom.jpg" without description

Trapperom.

 

Image "kjellerrom med grue.jpg" without description

Kjellerrom med grue.

 

Image "opprinnelig plantegning.jpg" without description

Opprinnelig plantegning.

 

Image "ny plan kjeller.jpg" without description

Ny plan kjeller.

 

Image "interiørstudie ny 3 et..jpg" without description

Interiørstudie ny 3 etg.

 

Image "ny resepsjon i kjeller.jpg" without description

Ny resepsjon i kjeller.

 

Image "bilde bakgård.jpg" without description

Bakgården.

 

Image "nytt amfi.jpg" without description

Nytt amfi.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.