Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Mulighetsstudie: Magasin B på Karljohansvern

Magasin B er en svært unik bygning som er fredet med eksteriør og interiørvern. Mulighetsstudien av Magasin B belyser bygningens egenskaper og potensial for ny bruk.

Bakgrunn
Magasin B ble oppført i 1839 som magasin for utrusting til flåten, slik som tauverk, artilleri, gods m.m. Opprinnelig var det en 157 meter lang teglbygning med innvendige stoplerekker av tre som ga mulighet til en åpen og fleksibel planløsning. Mange rom var imidlertid inndelt med lavere mellometasjer langs ytterveggene for å tilfredsstille lagringsbehovet.

Nordre del av magasinet ble sterkt ødelagt av alliert bombing i 1945, og med deler av det ble innvendig gjenoppbygget med betongkonstruksjoner rett etter krigen, mens det mest ødelagte delen ble revet. Under 1970- og 1980-tallene ble mange rom innredet til kontorer, og en ny og svært intrikat romløsning dominerte mye av bygningens eldste deler.

Fra begynnelsen av 2010-tallet står det meste av bygningen tom, og det råder usikkerhet om hvordan de store og kompliserte arealene skal utnyttes videre.

Mulighetsstudien Nasjonale festningsverk laget i 2013 en mulighetsstudie med hensikt å belyse bygningens egenskaper og potensial, sett i lyset av at Magasin B er en svært unik bygning som er fredet med eksteriør og interiørvern.

Første delen av mulighetsstudien handlet om å få kartlagt og målt opp bygningen, slik at det vi fikk oversikt over dimensjoner på bygningens opprinnelige hovedstruktur som i mange fall var skjult bak senere tids tilføyelser. Denne informasjon dannet siden grunnlag for en BIM-modell der bygningen ble modellert opp digitalt i tre dimensjoner, hvilket ga et svært anvendbart underlag for videre studier av bygningen.

Neste skritt var å illustrere potensialet i bygningen ved å belyse i BIM-modellen bygningens muligheter for å plassere WC-kjerner, heissjakt, rømningstrapp, brannceller m.m. I tillegg så belyste modellen omfanget av bygningens kritiske romhøyder. Disse knyttet seg i hovedsak til den opprinnelige og verneverdige trekonstruksjonen med faste lagerhyller, hvilket gir store arealer uten ståhøyde.

 

Bilder

Image "3D_modell_1.jpg" without description

3D-modell.

 

Image "Interiør_1.JPG" without description

Interiørfoto av 1.etg av bygningens søndre del.

 

Image "Interiør_2.JPG" without description

Interiørfoto av 3.etg av bygningens nordre del.

 

Image "Planløsning.jpg" without description

Mulighetsanalyse av plantegningen.

 

Image "Romhøyder.jpg" without description

Oversikt over kritiske romhøyder.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.