Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

50-talls kaserner på Skjold

Rehabiliteringsprosjektet på Skjold er et godt eksempel på at eksisterende bygninger kan rehabiliteres til moderne, funksjonell standard, samtidig som de originale arkitektoniske kvalitetene blir tatt vare på og fremhevet.

Bakgrunn

Skjold garnison i Indre Troms ble opprettet i 1953 som del av den nye, stående Brigaden i Nord-Norge. Den besto av Maukstadmoen leir med 2. bataljon og Kløvkompaniet, og Holmen leir med Ingeniørkompaniet.  I dag er Holmen leir solgt, og virksomheten er samlet på Maukstadmoen under navnet Skjold garnison.

Leiren har en stram oppbygning med et stort firkant-tun omgitt av kaserner, messer, administrasjonsbygning og gymsal. Velferdsbygning med kinosal ligger utenfor leirgjerdet, slik at det også er tilgjengelig for det sivile samfunnet. Bebyggelsen fra 1950-tallet er oppført i pusset eller slemmet betong, med enkle sluttede volumer med saltak tekket med skifer. Bygningene benyttes fortsatt til sine opprinnelige formål, bortsett fra at de tidligere separate mannskaps- og befalsmessene nå er samlet i en ny, felles messebygning.

Utenfor den gamle leirstrukturen er leiren omfattende bygget ut med flerbrukshaller og andre bygninger for å huse dagens mekaniserte avdelinger, samt at et større skyte- og øvingsfelt er knyttet direkte til leiren.

Den opprinnelige leirstrukturen ble vernet i Forsvarets landsverneplan i 2000, og fredet av Riksantikvaren i 2004.

Rehabilitering

Etter lang og hard bruk var -50 talls bygningene i behov av totalrehabilitering innvendig og utvendig. Et rehabiliteringsprogram ble innledet i 2009 i regi av Forsvarsbygg Utvikling Nord, og pågår fortsatt i 2015.

Fagfolk avdelingen for kulturminne har bistått prosjektledelsen hele tiden, gjennom rådgivning, utarbeiding av antikvariske rammebetingelser, prosjektering av interiør og oppfølging på stedet. Samarbeidet har vært meget godt, både med prosjektledelse, byggeleder og arkitekt. Alle har vist stor interesse for å ivareta bygningenes arkitektoniske kvaliteter, som har vært en rød tråd gjennom hele prosjektet. Vi vil særlig fremheve prosjektleder Hans Magnus Stensrud i Forsvarsbygg, byggeleder Stein Hugo Ingebrigtsen, og Arkitektkontoret Amundsen AS.

Prosjektet er et godt eksempel på at eksisterende bygninger kan rehabiliteres til moderne, funksjonell standard samtidig som de originale arkitektoniske kvalitetene blir tatt vare på og fremhevet. Riksantikvaren er her også veldig tilfreds med hva Forsvarsbygg har gjort, og deltok selv på en positiv måte i prosessen. Her får slagordet «Bruk er det beste vern» virkelig mening!

 

Bilder

Image "Kaserna Sanna 2.jpg" without description
Image "Nyoppussede Evje-2.jpg" without description

Nyoppusset Kaserne Evje - 2013

 

Image "Kalkslemming.jpg" without description

Smekre 50-talls detaljer i kasernene. Kalkslemming med okergul kalkmaling og opprinnelige, to-fløyede vinduer er tilbakeført.

 

Image "Inngangsdørtype.jpg" without description

Opprinnelig inngangsdørtype er tilbakeført basert på arkitektens skjemategning fra 1950-tallet.

 

Image "Saltakhimling.jpg" without description

Korridorene i kasernene har fått sine gamle farger og saltakshimling tilbake.

 

Image "Malingslag.jpg" without description

Avdekking av underliggende malingslag for å komme frem til original fargesetting.

 

Image "Trappeløp.jpg" without description

Trappeløp i betong med skifer og opprinnelig fargesetting. 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.