Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Tilgjengelighetsprosjekt på Akershus slott i Riksantikvarens eksempelsamling

Riksantikvaren har lansert en digital eksempelsamling med gode løsninger i verneverdige bygninger. Tilgjengelighetstiltakene på Akershus slott er blitt eksempler på hvordan universell utforming kan løses på et anlegg med lovens strengeste form for vern.


Nytt tårn i borggården
Etter mange års arbeid for å gjøre Akershus slott tilgjengelig for flere, kan endelig store deler av slottet besøkes og oppleves av både trillende og gående på en likeverdig måte. Et viktig mål var at alle gjester til middager på slottet kan benytte den samme inngangen. Det er løst med et heistårn som er bygget i tilknytning til hovedinngangen i slottets borggård. En messingkledt heiskabin tar passasjerene fra borggårdsnivå til trappereposet foran inngangsdøren. For å tilpasses heisen og for å gi plass til snusirkel for rullestolbrukere oppe på reposet, måtte trappen, som Arnstein Arneberg tegnet på 1930-tallet, gjøres bredere. Det gjør også at to gjester nå kan gå side om side. En ny håndløper gjør trappen tryggere å gå i.

Heistårn på Akershus slott - Riksantikvarens Eksempelsamling (ra.no)

 

Klimadører av flettet stål, som er sortkromatisert, beskytter de messingkledte heisedørene mot vær og vind 

Innvendig heis til slottets saler
For at gjester som har problemer med å gå i trapper, skal komme videre fra inngangsplan og opp til salene, er det også etablert en innvendig heis. Plass til heis ble funnet i slottskirkens kongelosje, som aldri er i bruk, og i en anretning i etasjen over. Det var et mål at heisen som funksjon ikke skulle gjemmes bort, men gis en sentral plass i hierarkiet av funksjoner på slottet. Heiskabinen er smal, men dyp, slik at det er plass til ledsager. Heisen måtte spesiallages for å passe inn på den svært begrensete plassen.

Etablering av heis på Akershus Slott - Riksantikvarens Eksempelsamling (ra.no)

Heissjakten inne med korridor på siden skal gi inntrykk av å være ett element som er satt inn en nisje, og alle flater er kledt med oksidert kobber.

 

Heiskabinen til heisen inne har vegger kledd med lær, og gulvet har pigmentert eikeparkett.


Løsning for nivåforskjeller
Mellom to av salene er det en høydeforskjell på ca. 30 cm. For å avta for denne høyden er det installert en løfteplattform som ligger nedsenket i tregulvet. Det måtte også bygges et repos, slik at rullestolbrukere kan svinge inn på løfteplattformen. Gulvbordene er gjenbrukt som dekke på plattformen for at den skal være så lite synlig som mulig når den ikke er i bruk.

Løftebrett på Akershus slott - Riksantikvarens Eksempelsamling (ra.no)

Løfteplattformen i Søndre Skriverstue i hevet posisjon. Løfteplattformen tilkalles og kjøres med knapper montert på betjeningssøyler.

 

Løfteplattform i senket posisjon. En håndløper av bronse og smijern er montert på siden av reposet.

Trinnfritt til Akershus slottskirke
Inngangshallen til Akershus slottskirke har også fått et alternativ til trapp. Her er det montert en løfteplattform som ligger skjult i trapp og repos. Spesialtilpassing var nødvendig av hensyn til slottet, men også for at løfteplattformen ikke skulle fremstå som en tydelig tilrettelagt løsning, men som et likeverdig alternativ til trapp. Løfteplattformen er kledt med samme marmor som gulvet for øvrig.

Integrert løfteplattform i trappen til Slottskirken - Riksantikvarens Eksempelsamling

Løfteplattform i inngangshall til slottskirken i senket posisjon. Både løfteplattform, trapp og gulv og den lille nisjen som dannes når løfteplattformen er senket ned, er kledd med en grønnlig marmor.

For å få plass til løfteplattformen og et stort nok repos til at en rullestolbruker skal kunne svinge inn på den, måtte inngangshallen utvides. Arkitekt Arnebergs frontvegg fra 1930-tallet ble derfor demontert og murt opp igjen av samme tegl ca. én meter lenger ut i borggården.

 

Like betjeningssøyler gir god lesbarhet
Ved de nye tekniske installasjonene på slottet er det montert spesiallagde betjeningssøyler. Fra disse tilkalles heiser og løfteplattformer, og albuebrytere for dørautomatikk er også plassert på slike. Løsningen gir god lesbarhet. De gjorde det mulig å unngå inngrep i verdifullt murverk, og gjør det enklere å skifte ut deler og tilpasse til nye tekniske behov i fremtiden.

Rekkverket fungerer som fallsikring mot løfteplattformen når denne er i bruk, og ellers som en tosidig håndløper, slik at gående kan velge side.

 

Rekkverk og betjeningssøyle i kirkens inngangshall er spesialtegnet til slottet. Det er brukt bronse, messing og jern, metaller hentet fra slottets rike materialpalett.

 

Tekst: Marianne K. Brenna

Foto: Forsvarsbygg/Anne-Margrethe M. Mathiesen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.