Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forvaltningsplan for fredete bygninger på Bjerketun

Institusjonen Bjerketun i Bærum har en lang og spennende historie. Anlegget består av svært ulike bygninger i tre og mur knyttet til to viktige epoker på 1800-tallet og 1900-tallet.

Her har vi laget forvaltningsplan for anlegget. Planen skal sikre at verneverdiene blir ivaretatt, og at vedlikehold av fredete bygninger og interiører skjer med riktige materialer og metoder. Forvaltningsplanen skal være et praktisk rettet verktøy for eier ved daglig drift og vedlikehold.

Bakgrunn Den eldste bebyggelsen på Bjerketun ble oppført for Asker lærerseminar i 1839, arkitekt var ingen ringere enn Chr. H. Grosch. Anlegget ble organisert rundt et tun, ikke ulikt en bondegård. Fra 1900 ble anlegget tatt i bruk som skolehjem og barnevernsinstitusjon. Etter hvert ble det oppført flere bygninger preget av nyklassisisme og nybarokk. Institusjonen ble nedlagt i 1962. Anlegget gjenåpnet snart under navnet Bjerketun skole, og har siden fungert som ungdomspsykiatrisk behandlingshjem.

Bjerketun ble fredet ved forskrift i 2012, som oppfølging av landsverneplanen for helsesektoren. Fredningen omfatter bygningenes eksteriør og de fleste interiørene. Anlegget er i bruk som ungdomspsykiatrisk behandlingshjem, med kontorer, behandlingsrom og internat.

Et komplekst anlegg Bjerketun ligger omgitt av en park i et større jordbrukslandskap på Tanumplatået. Bygningene kalt Tunet, vognskjulet og stabburet antas alle å være del av det opprinnelige Asker seminar fra 1839. Disse bygningene er godt bevart, men hovedhuset Tunet har fått nye vinduskopier og er en del ombygget innvendig. Her er mange historiske detaljer som er viktige å ivareta. Vi har også vært rådgiver ved utbedring av taktekkingen, som har gamle takpanner av tegl.

Stabbur og vognskjul er svært intakte. Stallbygningen ble utvidet på slutten av 1800-tallet og senere en del ombygget til garasje. Utfordringen er å ivareta de gjenværende verdiene ved tilrettelegging for ny bruk. Manglende vinduer i det laftete stallrommet bør tilbakeføres med kopier.

Den monumentale murbygningen kalt Borgen ble oppført i 1920 etter tegninger av Henry Bucher, til erstatning for en eldre bygning som brant. Fasadekomposisjonen er intakt, men det er utfordringer knyttet til for tett moderne maling på fasadene. Det forseggjorte og enhetlige interiøret har mange intakte rom med panel, fyllingsdører, innebygde skap, listverk og detaljer. Særavdelingen Granum fra 1920 ligger et stykke øst for tunet. Den er betydelig endret, men er en viktig del av helheten. Den er kun fredet utvendig.

Forvaltningsplanen inneholder detaljerte råd om vedlikehold og vernevurdering av bygningselementer både for fasader og fredete interiører. Dette følges av fotodokumentasjon.

 

Bilder

Bjerketun
Bjerketun

Tre fredete bygninger i idylliske omgivelser, fra venstre stabburet og Tunet fra 1839 og Borgen fra 1920.

 

Image "2.JPG" without description

Bygningen Granum ble oppført som særavdeling i 1920.

 

Image "3.JPG" without description

Vognskjulet er trolig fra 1839 og er svært intakt med preg av empirestil

 

Image "4.JPG" without description

Tidligere bryggerhus og stall, som er ombygget til garasjer. Bygningen er fredet, men er ikke i bruk og noe forfallen. Utfordringen er å finne ny bruk.

 

Image "5.JPG" without description

Godt bevart interiør i trappegangen i hovedbygningen Tunet.

 

Image "6.JPG" without description

I loftet på Tunet er det bevart opprinnelige vinduer med smidde hjørnejern.

 

Image "7.JPG" without description

Tunet. Detalj av dør i empirestil fra 1839. Opprinnelig hengsel er bevart, men malingen er fjernet. Døra bør males med linoljemaling for å få tilbake sitt opprinnelige uttrykk. Panel og gerikter er nye, men her ligger trolig den opprinnelige kledningen bak med mulighet for tilbakeføring.

 

Image "8.JPG" without description

Fra korridoren i Borgen, med typisk panel, dører og terrazzogulv fra 1920.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.