Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forvaltningsplan for Kongsberg sykehus

Ved Kongsberg sykehus ligger to fredete personalboliger fra 1953 med verneverdig hage og grøntanlegg. Vi har laget forvaltningsplan for anlegget.

Planen skal sikre at verneverdiene blir ivaretatt, og at vedlikehold av bygninger og utomhuselementer skjer med riktige materialer og metoder. Forvaltningsplanen skal være et praktisk rettet verktøy for eier i daglig drift og vedlikehold.

Bakgrunn Den eldste delen av Kongsberg sykehus ble oppført i 1951–55 etter tegninger av Knut P. Motzfeldt arkitektkontor. I 1953 ble det oppført to personalboliger like ved, tegnet av samme arkitekt og med arkitektonisk slektskap til sykehuset. Alle bygningene hadde saltak, pussete murvegger med enkel detaljering og karakteristiske jernrekkverk. Sykehuset er senere påbygget og endret, men personalboligene har bevart sin karakteristiske stil.

Bygningsmiljøet er et viktig eksempel på sykehusboliger fra 1950-tallet, som på en karakteristisk måte viser hierarkiet ved sykehuset. Utforming og materialbruk er nøktern og tidstypisk, med effektfull bruk av kontrasterende farger og strukturer i pussoverflaten. Drammensveien 6 er en horisontaldelt tomannsbolig for reserveleger, med hver sin balkong og tilhørende hage. Klems gate 11A-C har leiligheter for sykepleiere, også disse har små balkonger. Bygning 11D var hybler for sykepleiere, med enkle fasader uten balkonger.

Personalboligene ble fredet ved forskrift i 2012, som oppfølging av landsverneplanen for helsesektoren. Fredningen omfatter bygningenes eksteriør. Drammensveien 6 er stadig i bruk som boliger, mens Klems gate 11 benyttes til kontorer og behandling for barne- og ungdomspsykiatrien.

1950-tallsarkitektur med senere endringer Bygningene har plasstøpt sokkel med karakteristiske profiler, og yttervegger av pusset lettbetong. Inngangspartier og balkonger har typisk 1950-tallspreg, med baldakintak og jernrekkverk. I nyere tid er de fleste vinduene skiftet til vippevinduer med isolerglass, og taktekkingen er endret fra rød taktegl til betongtakstein. Pussen er påført nyere, tett maling.

Forvaltningsplanen inneholder detaljerte råd om vedlikehold og vernevurdering av bygningselementer og grøntstruktur. Dette følges av fotodokumentasjon. Mest mulig av opprinnelige detaljer, fasadeuttrykk, farger og materialbruk skal bevares eller tilbakeføres på dokumentert grunnlag. Den moderne malingen er en særlig utfordring som fører til tekniske problemer. På sikt bør denne fjerns og erstattes med mineralsk maling.

 

Bilder

Personalboligene med hage og sykehuset i bakgrunnen.
Personalboligene med hage og sykehuset i bakgrunnen.

Personalboligene med hage og sykehuset i bakgrunnen.

 

Personalbolig med hage
Personalbolig med hage

Tomannsbolig for reserveleger i Drammensveien 6. Fasade mot gata med hellelagt trapp, som krever mindre reparasjoner og skjøtsel av vegetasjon.

 

Image "3.JPG" without description

Tomannsbolig for reserveleger i Drammensveien 6. Fasade mot hagen med balkonger og hagetrapp med opprinnelig rekkverk.

 

Image "4.JPG" without description

Opprinnelig lampe over inngangsdør. Denne inngår i fredningen og er en viktig detalj.

 

Personalboliger
Personalboliger

Leiligheter og hybler for sykepleiere i Klems gate 11A-D. Det grønnmalte hybelbygget har ikke balkonger, noe som understreker den sosiale rangordningen.

 

Image "6.JPG" without description

Inngangsparti til Klems gate 11A, med karakteristisk granittomramning, dør av oljet teak, baldakintak med spor etter opprinnelig taklampe og hellelagt trapp med nedfelt rist. Detaljene er viktige for den enkle 1950-tallsarkitekturen.

 

Image "7.JPG" without description

Opprinnelige balkonger med karakteristiske jernrekkverk og rusten jernramme rundt støpt dekke. Det er viktig at rehabilitering skjer med tilsvarende materialer som opprinnelig, og med gjenbruk av rekkverk.

 

Image "8.JPG" without description

Karakteristisk plasstøpt grunnmur med riller og skvettpuss på fasaden i Klems gate 11D. Det er utfordringer med bruk av for tett maling og puss som løsner fra underlaget.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.