Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forvaltningsplan for Diakonhjemmet sykehus

Forvaltningsplan for fredet hovedbygning og park ved voksenpsykiatrisk avdeling på Vinderen.

Voksenpsykiatrisk avdeling, Vinderen tilhører Diakonhjemmet sykehus og ligger på Vinderen i Oslo. Bygningen som er fra 1926 har fredet eksteriør. I tillegg er parken rundt sykehuset fredet. Forsvarsbygg nasjonale festningsverk har laget forvaltningsplan for anlegget. Planen skal sikre at verneverdiene blir ivaretatt, og at bygningen og alle elementene i parken blir vedlikeholdt med riktige materialer og metoder. Forvaltningsplanen skal være et praktisk verktøy for eieren i daglig drift og vedlikehold.

Bakgrunn Drivkraften bak opprettelsen av Vinderen psykiatriske klinikk var i første rekke behovet for å ha en frittstående undervisningsklinikk til undervisning og forskning. Klinikken kom således å ha samme ansvarsområde i forhold til psykiatrien som Rikshospitalet hadde vis-à-vis den somatiske helsepleien. Noen tilfeller av diagnostiseringsvirksomhet har gjort Vinderen til et kjent navn i norsk kulturhistorie, og fremfor alt undersøkelsen av Knut Hamsun etter annen verdenskrig. Plasseringen var landlig, på en flik av Gaustad sykehus sin eiendom, og nærheten til asylet var også et poeng i seg selv. Det var jo også der de første norske forelesningene i psykiatri hadde funnet sted. Stedet var likevel ikke fjernere fra byen enn at Holmenkollbanen passerte like ved.

Nyklassisisme i bygning og park Vinderen psykiatriske klinikk er et monumentalt bygg i nyklassisistisk stil, tegnet av arkitekt Christian Biong. Et fremtredende trekk ved bygningen er hovedinngangen mot syd med tempelfront og joniske granittsøyler. Utformingen av de to framskutte sidefløyene på sørsiden og sideinngangene på øst og vestsiden viderefører også tempelmotivet og gir bygningen et gjennomført nyklassisistisk preg. Fasaden har opprinnelige materialer med overflater i tegl og granitt.

Parken ble anlagt to år senere etter tegninger av landskapsarkitekt Olav Viddal. Parkplanen fra 1928 er bevart og viser et tidstypisk formalt hageanlegg der en stram symmetri i arkitekturen ble videreført i parkanlegget. Bygningens eksteriør og hovedstrukturen i parken er godt bevart fram til i dag. Til sammen utgjør park og bygning et helhetlig anlegg med høy arkitektuhistorisk verdi. Anlegget ble fredet ved forskrift i 2012, som oppfølging av landsverneplanen for helsesektoren.

Forvaltningsplanen inneholder detaljerte råd om vedlikehold og vernevurdering av bygningsdeler og alle elementene i parken. Mest mulig av opprinnelige detaljer og fasadeuttrykk skal bevares i bygningen og struktur, sentrale elementer og dekker skal bevares eller tilbakeføres i parken.

 

Bilder

Image "Bilde nr. 1.jpg" without description

Olav Viddals parkplan fra 1928.

 

Eksteriør Diakonhjemmet sykehus med hage
Eksteriør Diakonhjemmet sykehus med hage

Klinikkbygningens sørfasade med vestre parterrehage i forgrunnen.

 

Image "Bilde nr. 3.jpg" without description

Flyfoto av Vinderen psykiatriske sykehus fra ca. 1930-tallet. Foto: Widerø flyselakap, rettigheter Oslo byarkiv.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.