Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vedlikehold av murer på Kristiansten festning

Istandsetting av ytre mur på Kronprinsens bastion på Kristiansten festning i Trondheim, er et godt eksempel på de utfordringer vi står overfor når eldgamle murer - som tidens tann og eldre, feilslåtte vedlikeholdstiltak har gjort farlige for besøkende - skal repareres etter alle kunstens regler.

Ytre mur på Kronprinsens bastion er spesielt krevende å sette i stand med hensyn til å bevare mest mulig av den originale murkonstruksjonen.

Arbeidene består i å fjerne skadelig sement i fugene, nedtaking og oppmuring av murer som sto fare for å rase ut, og tetting av murkrone mot videre vanngjennomgang. Samtidig ble brystvernet strammet opp med forbilde i opprinnelig utførelse. Totalt er prosjektet kostnadsberegnet til 37 millioner kroner.

Ytre mur på Kronprinsens bastion er spesielt krevende å sette i stand med hensyn til å bevare mest mulig av den originale murkonstruksjonen. Ytre murskall er demontert i en høyde på 7 meter og bredde på 15 meter. Indre murskall kistemuren står, som det øverste bildet viser, rett og fin og uten spesielle avvik.

For å ivareta sikkerheten til arbeiderne er murkjernen sikret med gjennomgående bolter og netting. Muren står tildekket vinterstid og ytre murskall ble murt opp igjen i 2011.

Sikringsarbeidene på Kristiansten festning startet opp i 2009 og ble ferdigstilt i 2011. I alt åtte fortifikasjoner ble istandsatt og sikret.

 

Bilder

Image "PC030002.JPG" without description

Ytre mur på Kronprinsens bastion er spesielt krevende å sette i stand med hensyn til å bevare mest mulig av den originale murkonstruksjonen. Ytre murskall er demontert i en høyde på 7 meter og bredde på 15 meter. Indre murskall kistemuren står, som det øverste bildet viser, rett og fin og uten spesielle avvik.

 

Image "CIMG1452.JPG" without description

For å ivareta sikkerheten til arbeiderne er murkjernen sikret med gjennomgående bolter og netting. Muren står tildekket vinterstid og ytre murskall ble murt opp igjen i 2011.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.