Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

To vedlikeholdsprosjekter på Vardøhus festning: Istandsetting av gammene på Reinøya og oppgradering av Slaveriet

De fredede gammene på Reinøya settes i stand og det vil samtidig bli en oppgradering av Slaveriet på festningen.

Gammene Hygga og Trygga

Gammene ble sist istandsatt i 1982. Det ble da introdusert fremmede materialer som bl.a. knotteplast og trykkimpregnerte bord som har medført utglidning av torv og skader på konstruksjonen.

Bærekraftig renovering

Formålet med restaureringsprosjektet som pågår er å gjenopprette bygningenes funksjonalitet, slik at de kan brukes igjen. Gjennom bruk av tradisjonelle materialer og teknikker, som er bærekraftige og i tråd med byggetradisjonen for slike bygg, vil man forlenge levetiden og bevare deres kulturhistoriske verdi. Det skal også settes opp en utedo som er tilpasset gammene og naturen på øya.

Godkjente tiltak hos myndighetene

Miljøseksjonen ved faggruppe kulturminne har i samarbeid med faggruppe naturforvaltning prosjektert en omforent løsning for det arbeidet som gjennomføres. Naturmangfoldloven og Kulturminneloven er to likestilte lovverk. Naturmangfoldloven har bl.a. strenge restriksjoner om ferdsel på øya i perioden 1.03-15.08, men Forsvarsbygg har fått dispensasjon fra Fylkesmannen i forbindelse med vedlikehold av bygningene. Riksantikvaren har godkjent tiltakene.

Fagkompetanse på kontruksjoner

Forsvarsbygg har invitert flere fageksperter innen restaurering av gammekonstruksjoner i Norge til å delta i anskaffelseskonkurransen. Byggtrad Løvoll AS er engasjert. Anskaffelsen av never som underlag for torvtekking er vunnet av Målselv Tradisjonshåndverk AS. Forsvaret v/Finnmarks landsforvar gjennom HV17 bidrar også med telt til byggeplassen. Kommandanten på Vardøhus festning stiller til disposisjon en båt og soldater til arbeidet med stikking av torv.

Arbeid vil foregå frem til september i 2020 og fortsette neste år.

Slaveriet

Forsvarsbygg setter i stand Slaveriet på Vardøhus festning. Formålet er å legge til rette for en ny utstilling fra Forsvarsmuseet.

Omfattende jobb

Gulvene skal pusses og males, veggene kalkes, de opprinnelige himlingene males med linoljemaling. Det elektriske anlegget fornyes helt og plasseres på loftet, likeså rør til sprinkleranlegg som pr i dag preger rommet der kongestokken er stilt ut. Ny belysning tilpasset utstillingen vil også komme på plass. Vedlikehold av eksteriøret med vinduer, dører og vegger ble initiert i fjor, dette skal fullføres. 

Samarbeid

Forsvarsbygg faggruppe kulturminne er rådgiver i prosjektet og samarbeider både med Forsvarsmuseet og Riksantikvaren.

Slaveriet holdes stengt mens istandsetting pågår, men festningen er fortsatt åpen og byr på mange opplevelser.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.