Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vollmesterboligen på Fredriksten

Etter lengre tids forfall, er den historiske Vollmesterboligen på Fredriksten festning endelig brakt tilbake til sin fordums prakt.

Vollmesterboligen er plassert rett utenfor indre festning på Fredriksten i Halden, og er oppført etter den store bybrannen i 1826. Sammen med en eldre sidebygning fra 1700-tallet utgjør bygningen et viktig og markant motiv i adkomsten til festningen fra gangveien «Storkleva» i vest.

Restaureringen fulgte antikvariske prinsipper

Restaureringen ble utført i perioden august til november 2018. Prosjektet ble utført som et komponentutskiftingstiltak der de forfalne bygningsdelene ble restaurert tilbake til sannsynlig opprinnelig utforming. Inspirasjonen er stilarten «Halden-empire» som dominerte mye av gjenoppbyggingen av Fredrikshald i årene 1826 til 1839.

Bygget var i svært dårlig stand og det var en krevende jobb å løfte bygget tilbake til sin opprinnelige prakt. All råteskadet panel ble fjernet og erstattet med nye høvlede panelbord med tidsriktig profilkant utført av tettvokst furu. Vinduer ble restaurert etter antikvariske prinsipper, og tre ytterdører fra 1950-tallet ble erstattet med kopier av antatt opprinnelige dører.

Råteskader i takkonstruksjonen ble utbedret med lasking og spunsing med friskt treverk av malmfuru. All historisk takstein ble forsiktig demontert, vasket og sortert, før de ble lagt tilbake på undertaket med ny takpapp og nye sløyfer/lekter av senvokst gran. Taksteinene ble komplettert med snøfangere og stormklips. Nye beslag, vannrenner og nedløp ble utført av sink.

Tidsriktig fargesetting typisk for Empire-stilen

Overarkitekt Marianne Brenna har bistått med fargesetting av bygningen. Alt treverk ble malt med linoljemaling i en fargepalett som dels baserte seg på fargeundersøkelser på opprinnelige bygningsdeler, og dels på en palett som var typisk for stilarten Empire. Bak den tidligere kledningen ble to opprinnelige vindusåpninger funnet, med eldre vinduer fortsatt montert i karmen. Disse ble tilbakeført og har, sammen med den nye to-fløyete døren, gitt fasaden en særdeles flott historisk fremtoning.

 

Tekst: Felix Nyberg
Foto: Felix Nyberg og Ole Morten Lagmannssveen

 

Bildeinformasjon
1) Hovedfasaden i november 2018 rett før ferdigstillelsen. To eldre vinduer i ble funnet bak panel og ble tilbakeført.
2) Hovedfasaden i oktober 2016 med omfattende råteskader på fasade og takkonstruksjon.
3) Fasade mot gårdsrom i oktober 2016.
4) Fasade mot gårdsrom i november 2018. Ytterdøren er tilbakeført til opprinnelig utforming.
5) Fasade vest i oktober 2016.
6) Fasade vest i november 2018.
7) Vollmesterboligen, med Undervisningskaserna og indre festning i bakgrunnen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.