Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

ARKITEKT OG RÅDGIVNING

Vi har prosjekterende arkitekter som kan bistå ved ombygging eller rehabilitering av fredete og verneverdige bygninger, inklusive interiør og tilrettelegging for universell utforming.

Vi tilrettelegger for ny bruk

Riksantikvaren sier at bruk er det beste vern – og vi prøver å realisere det i praksis. Vår erfaring er at god kunnskap og løpende dialog med kulturminnemyndighetene alltid fører frem til resultater som både myndigheter og tiltakshaver er tjent med.

Eldre bygninger har ofte god fleksibilitet for endret bruk. På eldre plantegninger er rom ofte benevnt som «værelse» uten en spesialisert funksjon, og dette kan åpne for å bruke rommet til nye formål. Kunnskap om arkitektur, eldre bygningsteknikk og kulturminnehensyn må kombineres når det skal tilrettelegges for ny bruk. Vi kulturminne legger vekt på å arbeide tverrfaglig, gjerne med kombinasjon av håndverks-, arkitekt- og antikvarkompetanse.

Rehabilitering av fredete bygg
Vi har bistått med rådgiving og prosjektering i større rehabiliteringsprosjekter på de nasjonale festningene, blant annet på Akershus festning og Kongsvinger festning. Prosjekteringen spenner fra mulighetsstudier og skisseprosjekter til detaljprosjektering av interiør.

Et annet eksempel er rehabilitering av fredete bygninger fra 1950-tallet på Skjold Garnison i Troms. Her er kaserner, kontorbygninger og velferdsbygg rehabilitert til en moderne, funksjonell standard med bibehold og revitalisering av opprinnelige, arkitektoniske verdier. 

VI TILBYR:

Prosjekterende arkitekter som kan bistå ved ombygging eller rehabilitering av fredete og verneverdige bygninger, inklusive interiør og tilrettelegging for universell utforming.

kontakt

Felix Nyberg

Seniorarkitekt Kulturminne

Image "felix-nyberg-2-2014.jpg" without description

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.