Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forvaltningsplaner

Våre rådgivere innen kulturminne utarbeider forvaltningsplaner for fredete og bevaringsverdige bygninger. Vi har flere eksterne oppdragsgivere, i hovedsak statlige foretak.

Ta vare på kulturminnene hver dag

I 2006 ble det besluttet å utarbeide forvaltningsplaner for alle statlige, kulturhistoriske eiendommer som er fredet eller definert som verneverdige gjennom sektorenes landsverneplaner. Formålet med forvaltningsplanene er å gi eiere et godt verktøy i den daglige forvaltningen av eiendommene. Forvaltningsplanene gir en historisk oversikt, beskriver eiendommen, utdyper verneverdiene og redegjør for lovverk og saksbehandlingsrutiner med hensikten å gjøre det daglige arbeidet med drift, vedlikehold og skjøtsel enklere. Et viktig mål er å avklare grensen mellom søknadspliktige tiltak og vanlig vedlikehold.

Stortinget har satt som mål at alle fredete bygninger skal være i god stand innen 2020. Det er fortsatt en lang vei å gå. I likhet med bygninger i privat eie har mange offentlige kulturminner blitt mangelfullt vedlikeholdt, eller arbeid har blitt utført på gal måte og forårsaket nye og uforutsette skader. Riktig utført vedlikehold er avgjørende for god forvaltning og bevaring av kulturhistoriske verdier.

VI TILBYR:

Utarbeidelse av forvaltningsplaner. Vi legger vekt på at planene skal være oversiktlige å finne fram i og ha en praktisk del rettet mot driftspersonell og håndverkere. Eier vil få et detaljert verktøy som sier hvilke verdier som skal bevares, hva som krever tillatelse fra kulturminnemyndighetene og hvilke metoder og materialer som skal brukes ved vedlikehold.

kontakt

Felix Nyberg

Seniorarkitekt Kulturminne

Image "felix-nyberg-2-2014.jpg" without description

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.