Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Istandsetting og vedlikehold

Riktig vedlikehold er avgjørende for god forvaltning og bevaring av kulturminner. Rehabilitering og fornying uten bruk av kulturminnefaglig kompetanse kan føre til tap eller reduksjon av kulturhistoriske verdier, verdifulle materialer og detaljer, og estetiske kvaliteter.

Som regel er de gamle materialene av så høy kvalitet at reparasjon og vedlikehold er et bedre alternativ enn utskifting, både for økonomien, klimaregnskapet og verneverdiene. Bruk av moderne materialer, som nye puss- og malingstyper, har dessverre ført til omfattende skader og uforutsette konsekvenser på mange eldre og fredete bygninger.

Vår holdning er å se det eksisterende som en verdifull ressurs, som riktig skjøttet kan ha lang og god bruksverdi.

VI TILBYR:

Rådgivning, tilstandsanalyser, prosjektering, prosjekt- og byggeledelse for alle typer eldre og vernede bygninger. Vi har kunnskap om eldre byggeskikk, verneverdier og tradisjonell bygningsteknologi. Tverrfaglig kompetanse er nødvendig, og noe vi legger vekt på i alle prosjekter. Derfor har vi en rådgiverstab med bred bakgrunn, herunder arkitekter, ingeniører, antikvarer, tømrere og murere.

kontakt

Håvard Christiansen

Senioringeniør / sivilingeniør – fagleder bygningsteknikk

Image "christiansen-havard.0099_2011_lite.jpg" without description

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.