Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Mur og kalk

Vår seksjon kulturminne har spisskompetanse i rehabilitering av eldre murkonstruksjoner og har bistått i en rekke store istandsettingsprosjekter.

Seksjonen har bygget opp en solid erfaring når det gjelder tilstandsanalyse og valg av metoder og materialer for istandsetting av murverk. Hvert prosjekt må vurderes separat og en helhetlig vurdering skal ligge til grunn for anbefalingene. Derfor legger vi vekt på tverrfaglighet hvor håndverkerkompetanse alltid trekkes inn i planleggingen. Målet er å oppnå teknisk gode løsninger som er i samsvar med de historiske verdiene som anlegget representerer.

Gjennom vårt omfattende faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt sørger vi for å være oppdatert og selv bidra til faglig utvikling innen faget.

VI TILBYR:

Rådgivning, tilstandsanalyser, prosjektering, prosjekt- og byggeledelse vedrørende historisk murverk.

I vår portefølje finnes murverk av alle typer; fra middelaldermurer på Akershus, tradisjonelle festningsanlegg med bastioner og voller fra 15 – 1800-tallet, de første betongkonstruksjoner fra 1900-tallet, kystfort fra 2. verdenskrig, og forsvarsanlegg fra Den kalde krigens dager. Av murbygninger finnes en mengde typer; fra krutthus av stein fra 1600-tallet til betongkaserner fra 1950-tallet. Arkitektur og byggeteknikk har som regel kontinentale forbilder, bragt hit av ingeniøroffiserene som planla og bygget festningene.

Opprinnelige metoder og materialer

I siste halvpart av 1900-tallet anvendte man moderne produkter som var for harde og for tette ved istandsetting og vedlikehold av eldre murverk. Eksempler på det er sement og ulike moderne malingstyper. På 1980- og 90-tallet var skadebildet omfattende med lekkasjer, fuktskader og store utfall av puss og fuger på bygninger og murverk. Man innså etter hvert at opprinnelige metoder måtte tas i bruk igjen for å bevare eldre murverk på en god måte. Forsvarsbygg var her tidlig ute med å hente frem glemt kunnskap, og ta i bruk kalkmørtel og historisk riktige materialer.

 

Kontakt

Håvard Christiansen

Senioringeniør / sivilingeniør – fagleder bygningsteknikk

Image "christiansen-havard.0099_2011_lite.jpg" without description

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.