Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Universell utforming

Universell utforming er et forskriftskrav for nybygg og skal, så langt det er mulig, innpasses i eksisterende bygninger og publikumsområder.

Vår seksjon kulturminne har arkitekter med særskilt kompetanse på universell utforming og har foretatt en kartlegging på de nasjonale festningene. Kartleggingen skal på sikt danne grunnlaget for fysiske tiltak. Det kreves kunnskap både om universell utforming og kulturminnevern for at tiltakene skal bli vellykket. Vi deltar i Standard Norges arbeid med å utvikle en veileder for universell utforming av verneverdige bygninger.

VI TILBYR:

Bistand til kartlegging av eksisterende universell utforming i bygninger og anlegg, samt forslag til tiltak.

Les mer

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.