Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vi tek vare på naturen

Vi jobbar førebuande for å ta vare på naturen i skyte- og øvingsfelta, slik at aktiviteten til Forsvaret gjer minst mogeleg skade. Militær aktivitet vil føre til naturskader, men gjennom god planlegging og tilrettelegging gjennom blant anna anleggstrasear, sprengningsfelt, manøverområde og annan infrastruktur kan ein minimere dei.

Retter opp slitasjeskader

Troms fylke har i mange tiår vore eit fast tyngdepunkt for Forsvaret i Nord-Norge. Rapporten «Langtidsvirkninger på naturmiljøet av Forsvarets virksomhet i Troms» gjer ei god beskriving av kva for ein grad øvinga til Forsvaret, i eit av sektorens tyngdepunkt for øvingsaktivitet, har påvirka naturmiljøet med tanke på terrengslitasje. Terrenginngrep- og slitasje over store arealer er ei utfordring forsvarssektoren ikke sitter med aleine. Vi har, i samarbeid med eksterne aktørar, gitt ut Håndbok for forebygging og restaurering av naturskader.

Veileder for vegetasjonskontroll

Vi har laga ein egen veileder i vegetasjonskontroll med råd om hvordan ein bør drive skjøtsel i ulike område - både med tanke på tryggleik, utlekking av metaller, gjenvekst og minst mogeleg bruk av plantevernmidler.

Veileder for håndtering av spredning av fremmade artar

Spreding av fremmade artar er eit økande problem. Vi ser at fremmade artar har spredd seg inn på Forsvarets område fra gamle hageanlegg og ved flytting av masser. Vi jobbar med å kartleggje kor det er fremmede arter, hindre ytterlegare spreding, samt bekjempe utvalgte arter.

Vi har laga ein miniveileder for å hjelpe deg å gjenkjenne artane, samt ein eigen veileder i håndtering av fremmade artar.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.