Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Gimlemoen skyte- og øvingsfelt rydda

I 2014 og 2015 rydda Forsvarsbygg Gimlemoen skyte- og øvingsfelt i Kristiansand.

Forsvaret og sivile nytta Gimlemoen til skytetrening i over hundre år. Skytefeltet ryddast fordi grunna (bakken, jord og myr) er forureina som følje av tidigare skyteaktivitet. Dette arbeide gjer vi på vegne av Staten.

4589 tonn svært forureina og 3817 tonn lettare forureina masse vart fjerna frå området og erstatta med reine massar. Dei brattaste partia vart tilsådd for å hindre erosjon og stiar og plassarv er gruslagt. Slåttebekken sildrar no som aldri før, etter å a liggje i rør mens arbeida føregjekk.

Tomta vart seld til Kristiansand kommune i 2015 og overlevert frå Forsvarsbygg.

 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.