Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Tiltak i Steinkvanndalen ikkje naudsynt

Steinkvanndalen skytefelt ligg på Kvamskogen i Hordaland. Siden 1960-talet har Heimevernet nytta feltet til vintertrening med beltevognkøyring og manøvrering i terrenget.

Feltet har ingen opparbeidde banar eller anlegg, men delar av terrenget har vorte brukt som kulefang.

Storleik og eigarforhold
Området dekker 750 dekar og ligg i si heile leigd grunn.

Forureining og ryddeomfang/-behov         
Kartlegginga har konkludert med at det er svært avgrensa områder som er råka av skyteaktiviteten, og at eventuelle tiltak vert sett på  som meir skadeleg for naturområdet enn å la det liggje i ro.

Framdrift/prosess
Det ble tatt ut prøver av vatnet i 2007, og i to rundar i 2009. Prøvene syner svært låge konsentrasjonar av metaller. 

Feltet vart overvaka vidare i 2010. Prosjektet er no avslutta.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.