Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rydda forureina grunn i Vardåsen skytefelt

Forsvarsbygg har rydda opp i forureina grunn i Vardåsen skytefelt i Kongsvinger kommune.

Klima- og forureiningsdirektoratet har gjeve Forsvarsbygg aksept for oppryddinga.

Den militære bruken av skytefeltet er no avslutta, og Forsvarsbygg ville rydde området før det blei avhenda. Opprydding i tungmetallforureina grunn ved skytebanene på Vardåsen vart gjennomført våren 2013.

Den gjeldande kommuneplanen krev reguleringsplan for området. Kommunen har informert om at området truleg vil bli regulert som friluftsområde i framtida. Det er dette som låg til grunn for den no avslutta oppryddinga. Kring 600 m3 tungmetallforureina jord vart grave ut og frakta til godkjent mottak.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.