Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Norgeshistoriens største naturrestaurering på Hjerkinn

Det unike miljøprosjektet nærmer seg slutten. Skytefeltet er innlemmet i nasjonalparken, og brakt tilbake til naturen.

 

Et 165 kvadratkilometer stort skytefelt er nå blitt verneområde i et av Nord-Europas mest unike naturområder. Et helt unikt miljøprosjekt i norsk og internasjonal målestokk. 

Dette er godt praktisk miljøarbeid som faktisk monner. Forsvarsbygg sikrer unike naturverdier, samtidig med at vi gjenoppretter tidligere vannveier og våtområder. Det er bra for klimaet, og i tråd med nasjonale og internasjonale miljømålsettinger

Alt skulle vekk
Som en del av tilbakeføringen ble veier, bygg, målområder, standplasser, målbaner og andre sår etter øvingsvirksomheten til Forsvaret gjennom over åtti år fjernet.  Av hensyn til sikkerheten foregikk mye av dette med fjernstyrte gravemaskiner og dumpere. 

Skrev miljøhistorie
Blant militære anlegg som er fjernet, er ei prøve- og forsøksslette for Artilleriet og Luftforsvaret på 240 dekar, to store angrepsfelt for Kavaleriet og flere titalls kilometer med veg. Områdene, som ligger 1 100–1 200 moh., restaureres og revegeteres. Her samarbeidet vi med noen av Norges fremste miljøeksperter for å finne gode løsninger. I tillegg ble hele skytefeltet ryddet for eksplosiv- og ammunisjonsrester, metallskrap og annet avfall.

Metoder
Tilnærmet hele feltet er ryddet minst to ganger, og mange steder er det ryddet både tre og fire ganger. Hovedmetoden er militær manngard, fulgt av eksplosiveksperter, som gjør overflaterydding over hele feltet. Langs mindre begrensa områder, for eksempler veger og vegskuldre ble det gjort teknisk søk. Det ble også søkt i noen elver/bekker i tilknytning til enkelte anlegg.

Forsvarsbygg fikk også i flere ryddesesonger støtte fra spesialtrente skytefelthunder fra Forsvaret. GPS og digitale løsninger er brukt for å dokumentere oppryddinga fra dag 1.

Historie
Det 165 kvadratkilometer store Hjerkinn skytefelt var det største skytefeltet Forsvaret har hatt i Sør-Norge, inntil Regionfelt Østlandet ble tatt i bruk i 2005.

Feltet ble etablert i 1923 og har etter krigen vært brukt til skarpskyting for Forsvaret, i tillegg har allierte nasjoner benyttet feltet.


Formidlingssenteret "Flytårnet" på Hjerkinn
På området til Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn ligger et helt nytt formidlingssenter som ble åpnet sommeren 2022. Her kan du lære om Forsvarets bruk av området, om Norgeshistoriens største naturrestaurering, og om hvordan skytefeltet gikk fra fra skytefelt til nasjonalpark. 

Hjerkinn

STATUS OG FUNN SÅLANGT

19.000 store og små blindgjengere
540 tonn metallavfall
430 m3treavfall
47 000 vierplanter er satt ut
5 200 dekar veger og anlegg er fjernet
115 dekar er tilsådd med stedegent Hjerkinn-frø

 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.