Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Om Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg

Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg er et tverrfaglig miljø som leverer sikkerhetsfaglig rådgivning til byggeprosjekter i forsvarssektoren og staten forøvrig. Vi bistår enheter i offentlig sektor og innehavere av skjermingsverdige objekter som har behov for å beskytte og sikre eiendom, bygg og anlegg mot terror, sabotasje, spionasje og andre fiendtlige anslag.

Kunnskap og løsninger for statens behov 
Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg ble etablert i 2012 som statens rådgiver for beskyttelse og sikring av eiendom, bygg og anlegg mot eksplosjonsulykker, terror, spionasje, sabotasje og annen kriminalitet. Se åpning av Nasjonalt kompetansesenter på regjeringen.no.

Senteret ble opprettet etter et behov knyttet til det nye trusselbildet og nye krav til sikring av viktige funksjoner i samfunnet.

Landets fremste eksperter på beskyttelse og sikring av bygg
Vi er landets ledende miljø for å utvikle kunnskap og løsninger som bidrar til et tryggere Norge, ikke bare i forsvarssektoren, men for hele staten. Vi har et robust rådgivnings-, prosjekterings- og forskningsmiljø med landets fremste kompetanse innen beskyttelse og sikring av bygg.

Vårt utgangspunkt er lang erfaring med beskyttelse og sikring av militære installasjoner og anlegg. Gjennom mange prosjekter har vi vist at vi kan omsette vår erfaring fra Forsvaret til verdifulle bidrag til øvrig statlig sektor.

Organisert i Forsvarsbygg
Vi inngår som en del av Forsvarsbyggs flerfaglige rådgivningsmiljø innen eiendom, bygg og anlegg. NKSB samarbeider med andre sentrale aktører innen beskyttelse og sikring av eiendom, herunder Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.