Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Spørsmål og svar om kontroll av skyte- og øvingsfelt

Alle anlegg i skyte- og øvingsfelt er underlagt kontroller av sikkerhet og tilstand. Her finner du svar på noen vanlige spørsmål om dette.

Hvorfor er det satt opp et merke med «kontrollert av Forsvarsbygg?

Anlegget har vært gjenstand for enten en rutinemessig sikkerhets- og tilstandskontroll, eller en stikkontroll. Kontrollen skal avdekke om banen tilfredsstiller de tekniske kravene/standarden, og sikkerhetskrav vi stiller til skytebaner og anlegg. Kontrollen skal også avdekke om anlegget brukes i henhold til feltinstruks og baneinstruks, samt UD 2-1 og andre reglementer og bestemmelser. Miljømessige vurderinger er også utført.

Kontrollør signerer for gjennomført kontroll, måned og år.

Endring av banen-/anleggets status blir kunngjort gjennom et oppslag på banen, og/eller endring i bestillingssystemet SMART.

 

Hva gjør jeg hvis det oppdages feil eller avvik på banen?

Det kan når som helst oppstå skader og avvik som gjør at skytebanen ikke tilfredsstiller sikkerhetskravene. Slik avvik kan også skje like etter at Forsvarsbygg har gjennomført kontroll. Skader kan være at noen har tråkket i kulefang/sikkerhetsvoll og lagd groper, skader på skivestativ, gjenstander på banen som normalt ikke skal være på en skytebane (bildeler- og vrak, stein i voll og baneløp, manglende og skadet skilt og baneinstruks med mer)

Varsle skytefeltadministrasjon straks feil og avvik oppdages.
Kontakt eventuelt Forsvarsbygg dirtekte på tlf. 468 70 400

 

Hva gjør jeg hvis baneinstruksen ikke dekker mitt behov?

Skytebanen godkjennes for våpen, ammunisjon, skyteavstander med med som er basert på Forsvarets behov i henhold til gjeldende UD 2-1 / Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet. Mangler i baneinstruks må straks meldes inn slik at behovet kan vurderes og eventuelt godkjennes. Det gjøres oppmerksom på at brudd på baneinstruks vil bli varslet til Forsvaret, og eventuelt anmeldes til politimyndigheter

Varsle skytefeltadministrasjon om mangler, som vil bringe dette videre til sikkerhetsansvarlig for skyte- og øvingsfelt i Forsvarsbygg.
Kontakt eventuelt Forsvarsbygg direkte på tlf. 468 70 400