Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hva gjør vi?

NATO ankommer nå Norge. Produksjonen har gått på høygir i lengre tid hos oss for å ta imot soldatene, utstyr og kjøretøy.

Vårt bidrag til Forsvaret er å klargjøre leire, etablere midlertidige camper for soldater, kjøretøy og utstyr, bygge nødvendig infrastruktur og utføre daglig drift.

Vi har leveranser over hele landet, men særlig blir Østlandet, området rundt Oslofjorden (Viken) og Midt-Norge og Trøndelag berørt. 

Bygger en by
Et eksempel på en av våre mange leveranser er Camp Rødsmoen utenfor Rena i Åmot kommune.

Her bygger vi i praksis en midlertidig by. Et enormt område tilsvarende en camp som benyttes ved internasjonale operasjoner. Vi setter ikke opp selve teltene, men alt leiren ellers trenger av vann, strøm, avløp og annen infrastruktur. Denne må også driftes under øvelsen.

På Sessvollmoen leir på Romerike er det også store investeringer. Tusenvis av soldater skal ha leiren som sin base. Hele regionen rundt Oslofjorden vil forøvrig merke øvelsen, men særlig på Sessvollmoen, Trandum/Gardermoen og Rygge blir det svært stor aktivitet.

Før teltene kom på plass var området ryddet for skog, grusdekke lagt og veger opparbeidet. Deretter ble vann, avløp, strøm og annen infrastruktur koblet på.

Bare det å skaffe over 6500 menn og kvinner i Camp Rødsmoen tilgang på rent, friskt vann krevde at vi har boret grunnvannsbrønner og la vannledninger.

Men også på en rekke andre lokasjoner vil det være NATO-soldater og aktivitet. På Værnes blir det en camp for nærmere 2000 soldater. På Jørstadmoen utenfor Lillehammer vil så å si alle bygg være i bruk. Haakonsvern utenfor Bergen vil ta imot en rekke fartøyer, i nord vil blant annet Bodø være viktig for deltagende fly.

Lokale operasjonssentraler skal sørge for at behov meldes inn. Det blir døgndrift på egne driftsteam flere steder. Alt for at NATO skal kunne øve på forsvaret av Norge.

Vi er klare for yte vår del i høstens store øvelse av totalforsvaret.