Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Stadig flere kvinner i Forsvaret

I bygg og leire som vi har bygget de siste 15-20 årene er det tatt høyde for mannskap av begge kjønn. I mange eldre bygg, derimot, er det behov for større eller mindre tilpasninger.

Vi har de siste årene gjennomført flere bygge- og rehabiliteringsprosjekter for å tilpasse bygninger til at en større andel kvinne tjenestegjør i Forsvaret. Med dagens allmenne verneplikt der kvinner og menn kalles inn på like vilkår, har vi nå fullt fokus på å tilpasse kaserneforholdene.

Forsvarets langtidsplan stiller krav til kasernene
I langtidsplanen for Forsvaret stilles det krav om at «alle kaserner skal være akseptabel, men nøktern standard likeverdig for- og tilpasset begge kjønn» innen utgangen av 2020 . (LTP kan leses her. Se avsnitt om allmenn verneplikt på side 47.) https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/fd/dokumenter/rapporter-og-regelverk/2016-12-20-u-ivb-ltp-2017-2020.pdf

Ekstra midler 
I sammenheng med dette har Forsvarsdepartementet 10 millioner kroner årlig i fireårsperioden 2017-2020 i øremerkede midler til Forsvarsbygg. Disse pengene skal finansiere prosjekter som raskt kan bedre de vernepliktiges bo- og sanitærforhold ved kasernene landet rundt.

Oversikt over kasernenes tilstand
Parallelt med dette, jobber vi med å skaffe en landsomfattende oversikt over tilstandsgraden til samtlige kaserner og forlegninger - og i hvilken grad de er tilpasset allmenn verneplikt. Generelt er tilstanden varierende.

Med bakgrunn i denne oversikten vil Forsvarsdepartementet (FD) i dialog med Forsvaret og Forsvarsbygg prioritere hvilke prosjekter som skal gjennomføres.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.